Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

every year and begged an imperi» «der. to Java that this annual tribute should be stopped, in order that it might be sent insteacf t» the Imperial court; they further said that, as they were going home now '), they asked for the Emperor's orders and for permission to remain at home a year in order to satisfy tft> wishes of the peopla^at last they requested that the time for bringing tribute and the number of perSons who were to accompany it, might be fixed. The Emperor acceded to all these wishes; he ordered that tribute should be sent once in three years and that the number of persons coming with it, should depend on the king's pleasure. He also gave an order te Java, telling them not to ask any more the annual tribute of this country", zonder dat er evenwel bij opgegeven wordt, of Java in overeenstemming met dat bevel ook heeft gehandeld*

Doch al blijkt hieromtrent niets, en al weten wij nu nog niet waar. dat Puni eigentlijk lag, zelfs als het van Hiawang voor een gedeelte overgroote beleefdheid tegenover den Chineeschen keizer is geweest, die hem dat verzoek tot hem deed richten, waar zijn vader en hij zelf zulk eene goede ontvangst in China hadden ondervonden, er werd toch tegelijkertijd een grootere onafhankelijkheid en een zich afscheiden van Java mede beoogd, en, op zich zelf van weinig belang, is dit toch in verband met andere feiten van een zekere beteekenis. Want er zijn ook nog andere berichten, die er op wijzen, dat het rijk van Majapahit, dat, zooals uit dit hoofdstuk bleek, öf onderling verdeeld was öf zelfs op Java met vijanden te kampen had, toenmaals gedurende de regeering van Hyang Wicesa en zijne dochter, reeds niet meer het. machtige Majapahit genoemd kan worden, wat het onder de prabhu istri I en Hayam wuruk, laat ons zeggen onder het beheer van Gajah mada, geworden en geweest was. Ook elders worden er pogingen gedaan het uitgestrekte gebied van het rijk te verkleinen, en goedschiks of kwaadschiks schijnt dit gedeeltelijk ook gelukt te zijn.

Van belang is hier in dit opzicht zeker dat gedeelte van het Chineesche bericht over Java tijdens de Ming-dynastie, uit de jaren, die hier in aanmerking komen, dat boven werd overgeslagen. Als voorgevallen tusschen 1408 en 1415 (Caka 1330 en 1337) vindt men IL, bl. 37 (163) bericht: „At that time Palembang was under the domination of Java and the king of Malacca falsely pretended that he had an order from the Emperor to claim this possession. When the Emperor heard this, he gave an edict saying: When lately the eunuch Wu Pin eame back, he reported that you (king of Java) had treated the imperial envoys in the most respectful way; now I have heard lately that the king of Malacca has claimed the country Palembang from you and that you have been very much astonished, fearing that this was my will; but I treat people in the most . upright way and if I had allowed him to do so, I certainly would have sent an open order, therefore you have no reason to be afraid and if bad men make

1) Het sterfgeval had in China plaats, waarheen de koning zich met zijn familie persoonlijk had begeven.

Sluiten