Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omtrent de opvolgers van Gajah"' mada wordt, behoudens de jaren van hun aantreden en hun overlijden, niets medegedeeld en patih Madu wordt alleen slechts even genoemd op bl. 28, reg. 30.

HOOFDSTUK XIV.

Bhre Tumapël, als koning Kertawijaya? Qaka 1369—1373.

[32] Daarop wordt in haar plaats Bhre Tumapël koning (prabhu). Bhre Paguhan ruimt de lieden van Tidunggalating uit den weg; dit wordt naar Majapahit bericht.

Daarop een aardbeving in 1372 ').

Bhre Paguhan, nl. die te Canggu sterft, wordt bijgezet te Sabyantara. [Bhra Hyang sterft, en wordt bijgezet in de Puri.] Bhre Jagaraga sterft.

Bhre Kabalan sterft, en wordt bijgezet te Sumëngka, waar reeds iemand bijgezet was.

Bhre Pajang sterft en wordt (als Bhre Paguhan) ook te Sabyantara bijgezet. Daarop had er een bergstorting 2) plaats in de wuku Kuningan, in 1373 3). Bhra prabhu (de koning) sterft in Qaka 1373, (de plaats waar hij bijgezet werd) heette als dharma Kërtawijayapura.

AANTEEKENING.

Wie deze Bhre Tumapël was blijkt niet, evenmin als het van de verdere hier nog ten tooneele tredende, in het voorafgaande niet genoemde personen uit te maken is, wat niet verder behoeft te worden herhaald. Zij werden reeds opgesomd in de. aanteekening bij Hoofdstuk X.

Wie de wong Tidunggalating, var. Tidung Kalati, waren, kon niet opgespoord worden.

Over Canggu werd reeds gehandeld bij het Vle Hoofdstuk (bl. 108 sq.).

Bhra Hyang mokta dhinarme Puri, Bhra Hyang sterft, en wordt -bijgezet in de Puri, vermoed ik dat bij toeval in den tekst is ingelascht, en zijn ontstaan te danken heeft aan het Bhra Hyang purwawigesa. mokta, dhinarma ring Puri, dat men hieronder in Hoofdstuk XVII, bl. 32, reg. 18 ontmoet. Daardoor zou

in 'teeuwcijfer verknoeid is; 1323 Qaka toch, waaraan men het eerst denken zou, omdat men naar Majapahit verplaatst wordt, valt vóór 1335—1352 Qaka, de jaren van Tuhan Kanaka's bewind. — Verg. Juynbóll 1.1. bl. 185—187 en zie nog Tijdschr. Bat. Gen. 57 (1916), bl. 512 met noot 2.

1) Zoo te lezen in plaats van 1362.

2) P.: uitbarsting.

3) Zoo te lezen in plaats van 137., waarin de eenheid niet is uitgedrukt.

Sluiten