Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij in het oog gehouden moet worden, dat het onverschillig is met wien der beide broeders Bhre Lasëm IV (34) en Bhre Lasëm V (48) in .het huwelijk traden, daar deze beiden aan geen kinderen het levenslicht schonken.

HOOFDSTUK XV.

Bhre Pamotan, als koning Bdjasawardhana. Caka 1373—1375.

Bhre Pamotan wordt koning (prabhu) ') te Këling, Kahuripan, onder den naam Qri Rajasawardhana. Sinagara sterft en wordt bijgezet te Sëpang, in Qaka 1375.

AANTEEKENING.

Uit de enkele woorden, waaruit het volgende hoofdstuk bestaat, is het duidelijk, dat ook Sinagara een andere naam is voor Rajasawardhana (Bhre Pamotan), die hier koning is geworden. In Hoofdstuk XVlII worden de, namen genoemd van vier kinderen van hem.

HOOFDSTUK XVI. Interregnum. Caka 1375—1378. Drie jaren lang was er geen koning (prabhu).

HOOFDSTUK XVII.

Bhre Wëngkër, als vorst Bhra Hyang Purwawicesa. Qaka 1378—1388.

Daarop wordt Bhre Wëngkër koning (prabhu), onder den naam Bhra Hyang Purwawicesa, in Qaka 1378.

Daarop had er een bergstorting 2) plaats [in de wuku Landëp,3)] in Qaka 1384. Bhre Daha sterft in Qaka 1386.

Bhra Hyang Purwawicesa sterft, en wordt bijgezet in de Puri, in Qaka 1388. Daarop sterft Bhre Jagaraga.

AANTEEKENING.

Bij Hoofdstuk XIV werd reeds opgemerkt, dat het Bhra Hyang purwawicesa mokta, dhinarma ring Puri van dit hoofdstuk vermoedelijk de geboorte heeft

1) Het woord prabhu komt in den tekst niet voor, en is toevoeging van Brandes.

2) P.: uitbarsting.

3) Uitgevallen in de eerste editie.

14

Sluiten