Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoelde plaats gemakkelijk terug kunnen vinden, te eer omdat in de inhoudsopgave aangewezen is op welke régels de in de vertaling aangenomen hoofdstukken beginnen en eindigen.

Er werd de voorkeur aan gegeven deze beide registers, die uitsluitend Javaansche namen bevatten, te schikken volgens het Javaansche alphabet, en tevens werd het onnoodig geacht om in de laatste dezer twee lijsten ook onder te brengen de voorkomende dag-, week- en maandnamen (Budha hirëng, Wërhaspati, Sa. = Saneccara; Pa. — Pahing, Pon; Galungan (inlandsch tcwifcw-nieuwjaar); Landëp, Warigadyan, Kuningan, Madasya, Julung pujut, Pahang, Prartgbakat, Watu gunung, Karo, Kawolu, [Lungge,] die daar ook niet op hun plaats zouden zjjn geweest, evenmin als de beide boektitels Wukir polaman (de door Jayakatong in zijn gevangenschap vervaardigde kidung) en Parthayajna (een kakawin).

Omtrent,het derde register- valt niets op te merken. Het is een gewone klapper, zooals men die wel meer vindt, gerangschikt volgens de volgorde van ons alphabet.

r.

Sluiten