Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL IV.

NOG VERDER GENOEMDE PERSONEN VAN VORSTELIJKEN BLOEDE.

De overige, nog verder genoemde personen, van welken aangenomen worden moet, dat ook zij van vorstehjken bloede waren, worden zonder eenige nadere aanduiding alleen maar hier en daar^ vermeld. Evenmin als de familieverhouding der drie laatste vorsten van Majapahit onderling en tot de leden van den voorafgaanden geslachtsboom te bepalen is, is dit bij hen mogèrïjk. Zij zijn:

59. Bhre Gundal (bl. 27, reg. 26),

60. Raden Gajah, Bhra Narapati (bl. 31, reg. 13 en 32),

61. Bhre Pandan salas II (bl. 31, reg. 31),

62. Raden Jagulu (bl. 31, reg. 31),

63. Bhra Hyang (bl. 32, reg. 5),

64. Bhre Daha IV (bl. 31, reg. 34 en bl. 32, reg. 18), en

65. Bhre Jagaraga II (bl. 32, reg. 20).

Sluiten