Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

DER IN DE PARARATON VOORKOMENDE PLAATSNAMEN,

GERANGSCHIKT VOLGENS HÉT JAVAANSCHE ALPHABET.

Ano, 6, 7.

Indrapura, zie Girindrapura. Indrabhawana, 30, 81. Antawulan, plaats van een heiligdom?,27,12. Antapura, naam van een heiligdom, of een

deel van de kraton, 25, 2. Iccasada, 82, 28 (in den kolophon). Haru, 28, 22.

Oran (mandaleng —), 5, 26.

Aksa, 19, 15, lees Raksa.

Adri purwawicesa, naam van Adtlangu als heiligdom, 29, 31.

Adilangu, heet als heiligdom Adri (gunung) Purwawifesa, 29, 30.

Adiyuga, naarn van een bosch, 5, 3.

Apaapa, 31, 37.

Ayuga, naam van den sawah van Gajah para, 2, 1.

Amarasabha, naam van Lokërëp als hei.

ligdom, 31, 25. Embul, heet als heiligdom Girindrapura

of Giri Indrapura, 30, 22. Nusantara, geon plaatsnaam, 16, 23; 28, 21. Nagamasa, of Ragamaga, 5, 26. Nangka, 18, 17.

Campara, verblijfplaats van Gajah para, 2, 19; 3, 11 (waar het fout gebruikt schijnt te zjjn).

Canggu, 32, 4; Canggu lor, 18, 9; sohaning Canggu, 24, 26.

Raksa, tegenwoordig Lëksa, ontstaan uit pinggir raksa,io verdedigde grens, 19,15. Rajasa {wong —), 17, 17 en volgg., misschien geen plaatsnaam. Ragamaca, of Nagamasa, 5, 26. Rabut Katu, 5, 12.

Rabut Këdung (var. Gëdung) Panitikan, 8, 6; misschien te lezen Rabut gunung Panitikan.

Rabut Jalu, 3, 15 en 17.

Rabut gunung Lëjar, 8, 7 en volgg.

Rabut Gorontol, 5, 7 en 10.

Rabut Gëdung Panitikan, var. van Rabut Këdung Panitikan.

Rabut Buhayabang, 26, 8.

Kahuripan, komt in de Pararaton alleen Yoor in de titels bhreng Kahuripan, ahjè'nè'ng ring Kahuripan, patih ring Kahuripan.

Kantër, var. van Gantër.

Kocapet (Bafijar —), zie Bafijar Kocapet.

Kërtawijayapura, naam van een heiligdom, 32, 10.

Kërtabhümi, alleen in den naam (titel) bhre Kërtabhümi.

Koripan, zie Kahuripan.

Karuman, 3, 13 en volgg.; 10, 23, 26 en 28; 11, 16 en 24.

Katang lumbang, 17,38; 18,3, zie ook Lumbang katang.

Sluiten