Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Ciwabuddha), Bhre Kahuripan I en Bhre Daha I, en met Dara pëtak, 24, 28 en 36; vader van Kala gëmët (Jayanagara), 24, 28, Bhre Kahuripan II (Jayawisnuwardhani, prabhu istri I) en Bhre Daha II, 27, 13 en volgg. vergl. met 27, 1; stichter en prabhu van Majapahit, Qaka 1216—^1231], 24, 3425, 2; f 1231 (zoo te lezen in plaats «*. van 1257), 25,2.

Kërtawardhana, ook Cakradhara, Bhre Tumapël I, gemaal van Bhre Kahuripan II, 27,14,17; vader van Raden Sotor,

29, 24; f 1308, 30, 1.

Kërtawijaya ook Bhre Tumapël III (6), zoon van Bhra Hyang Wicesa (Aji Wikrama), 30 4, 5 en 8, misschien 7 en 11, verder 31, 6, 8, 10 en 24; huwt met Bhre Lasëm IV, 30, 7(?); met Bhre Lasëm V, 30, ll(?); en Bhre Daha III,

30, 8; vader van Bhre Wëngkër II,

Bhre Paguhan II, Bhre Jagaraga I, Bhre Tanjungpura, Bhre Pajang II, en Bhre Këling I, 30, 12, 13, 14 en 15; prabhu van Majapahit, Qaka 1369— 1373, 32,1-32, 10.

Kërtabhümi (Bhre —) zoon van Rajasawardhana, 32, 24.

Koripan, zie Kahuripan.

Karuman (malandanging —), 3,14 en volgg.

Kuda, die ook Jaran.

Kudamërta (Raden —), zie Wijayarajasa.

Kita, var. van Tita.

Katawang, zie Gagak —.

Katong, zie Jaya katong.

Kaweni, zie Rangga —.

Kala gëmët, zie Jayanagara.

Këling I (Bhre —), zoon van Bhre Tumapël III (b) (Kërtawijaya), 30, 16; huwt met Bhre Këmbang jënar, 30,16; f 1369>

31, 36.

Këling II (Bhre —, anftnïng ing —), zie "Rajasawardhana.

Kapundungan (amandaleng —), pleegvader van Ken Angrok (Rajasa), 5, 27 volgg.

Kapuk, zie Banak —.

Kuping, zie Macan —.

Kufica, var. van Kuficang.

Kuncang (Pafiji —), zoon van Bango samparan en Tirthaja, 3, 25.

Këmbar (ra —), opstandeling, 28, 2, 4, 6, 9, 10,11; ambëkël ing mantri araraman, .28, 17; 28, 24 ; 28, 28.

Këmbang jënar (Bhre —), huwt met Bhre Këling I, 30, 16.

Këbo, zie ook Mahisa.

Këbo anabrang, tijdens Jayanagara, 25,22.

Këbo hijo, gunsteling van Tunggul amëtung, 12, 10 en volgg.; vader van Mahisa rand', 12, 30-

Këbo tëngah, zie Aragani (PaSji —).

Këbo mundarang, patih van Daha, onder Jayakatong, 19,17,25; 19,26 en 27; 22, 9, 31 en 39; 23, 33 en volgg.

[Kabalan I (Bhre —) = Bhre Lasëm II.]

Kabalan II (Bhre —), dochter van Bhre Wëngkër II, 30,17; f1373, 32, 5.

Kabalon (buyut ing —), bezitter van de dharmakamanasiddhi, 6, 29.

Kuti (ra -),' opstandeling tijdens Jayanagara, 26, 12 en volgg.

Daha (ratu ing —), zie Dangdang gënüis, Jaya katong.

Daha I (Bhre —), dochter van Kêrtanagara, gehuwd met Kërtarajasa (Raden Wijaya), 19, 37; 24, 36. Daha II (Bhre —), dochter van Kërtarajasa (Raden Wijaya), 27, 15 vergl. met 27, 1; gehuwd met Raden Kudamërta (Wijayarajasa) 27, 15; f 1293 (?), 29, 31. Daha III (Bhre —), dochter van Bhre Pandan salas I (Raden Sumirat), 30, 8; huwt met Bhre Tumapël III (6), 30,8; f 1338, 31, 21. Daha IV (Bhre—), ratu in Qaka 1359, 31, 34; f 1386, 32, 18.

Sluiten