Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wëngkër III (Bhre —), zie Hyang Pür-

wawicesa. Wangbang, zie Sadang.

Lohgawe - (4ana ' hyang —), var. Logawe, brahmaan uit Jambudwipa, Wisuuiet, ) de eerste brahmaan beoosten den Eawi, pleegvader van Ken Angrok (Rajasa), 8, 2"4 volgg,; vermoedelijk zijn purohita, als hij koning is geworden, 12, 81; vader van Wangbang Sadang {var. Sada), 14,4.

Lintang (ra —), volger van Rangga lawe, als deze opstaat, 25, 9.

Larang (Raden —), zie Bhre Matahun I, 27, 23.

Larang agung, Sundanees, tijdens Rajasanagara (Hayam wuruk), 29, 2.

Luki (mat}4aleng —), var. Lukih, fautor van Ken Angrok (Rajasa), 6, 8 volgg.

Lukih, zie Luki.

[Lasëm I (Bhre —), , gehuwd met Bhre Matahun I, 27, 24.]

Lasëm II (Bhre —), de schoone [= Bhre Kabalan I], dochter van Rajasanagara (Hayam wuruk) en Paduka Cori, gemalin van Bhra. Hyang Wicesa (Aji Wikrama), moeder van Bhra Hyang Wëkasing sukha II, 29, 18 en 21; f 1323, 30, 36.

Lasëm III (Bhre —), de dikke, dochter van Bhre Pajang I, gehuwd met Bhre Wirabhumi, 29, 22; f 1323, 30, 87.

Lasëm IV (Bhre —), dochter van Bhre Wirabhümi, 30, 11; gehuwd met Bhre Tumapël III (b) (Kërtawijaya) of met Bhre Tumapël II (a), 30.11; f 1355, 31, 31.

Lasëm V (Bhre —), dochter van Bhre Pandan salas I, 30, 7; gehuwd met Bhre Tumapël III (6) (Kërtawijaya) of met Bhre Tumapël II (o), 30, 7.

Lawe, zie Rangga —.

Lulumbang (apande wësi ring) —, zie Mpu Gandring.

Lëjong, zie Jaran —.

Lëmbu ampal, tijdgenoot van Tohjaya, 16, 28 en volgg.

Lëmbu pëtëng, krijger van Majapahit, tijdens Jayanagara, 26, 1 en 7; tijdens Bhre Kahuripan II V prabhu istri I), 28, 19; tumënggung, 28, 26; wellicht dezelfde als Pëtëng, zie daar.

Limbehan (buyut ing —), fautor van Ken Angrok (Rajasa), 8, 5.

Lëmbana, zie Gajah —.

Lembong (ki —), man van Ken Endok, en pleegvader van Ken Ang&ok (Rajasa), 2, 23—3, 10.

Logawe, var. van Lohgawe.

Lëbak (man4aleng —), 3, 5 en 9.

Lingganing pati (sang —), tijdons Wisnuwardhana tenondergcbracht, 18,10. .

Pu, zie Mpu.

Pinatih (Ken —), een titel, geen eigennaam, de vrouw van Wiraraja (Banak Wi4e)) den adhipati van Sungënëb, 21, 20 en volgg.

Panitikan (nini-ting —), helpt Ken Angrok (Rajasa), 8,9 en volgg.; Panitikan heet voluit Rabut Këdung Panitikan.

Pandan salas I, ook Raden Sumirat, zoon van Raden Sötor, 29, 25; huwt met Bhre Kahuripan III, 29, 26, en Bhre Singhapura (?), 30,18; vader van Aji Ratnapangkaja (Bhre Kahuripan IV, Bhra Hyang Paramecwara II), Bhre Lasëm V en Bhre Daha III, 30, 5,7 en 8; f 1323, 31,1.

Pandan salas II, onzekere persoon, tijdens Suhita (prabhu istri II), f 1355, 31,31.

Pan4an salas IIÏ", ook Bhre Tumapël IV, prabhu van Majapahit, Qaka 1388—1390 of 1400, 32, 21—32, 25.

Pandakan (buyut ing —), zieMacan kuping.

Panji, zie ApafijL

Para, zie Gajah —

Pranaraja, de eerste der mantrVs onder Tohjaya, 16; 20 en volgg.

Sluiten