Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hollanders, 66, 132, 134, 207.

Holle, 161, 209, 226.

Hujung tanah, 150, 151.

Humboldt, von —, 81.

Husen, Hang —, 188.

Hyang, Bhra -, 174, 197, 198, 200.

Hyang Paramecwara, 139-

Hyang Paramegwara II, 171, 172, 173,

180, 193. Hyang Pürwawigesa, 197, 199. Hyang "Wëkasing sukha I, 160, 161, 162,

168, 169, 202, 231. Hyang Wëkasing sukha II, 170, 172,

176, 232.

Hyang Wigesa, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 1.83, 184, 185, 190, 191, 192, 198, 202, 231.

Ibn Bathntha, 150. Ibrahim, 213.

Ibrahim, Sayit, Sunan 224, 227, 229.

Iccasada, 201.

Igwara, 94, 97.

Ike Mese, 102, 103, 104, 105.

Iman, Raden —, 228, 229.

Indragiri, 187, 188, 204.

Indrajaya, 135.

Indregwari, 124.

Indudewi, 168.

Inggris, 215, 224.

Ino, 66, 72, 187.

Iperen, van —, 204.

Ipoh, 142, 143.

Iskak, Raden —, 224, 225.

Iskandar 8hah, 154, 187.

Islam, 110, 132, 134, 155,211, 212.

Ismangun Danuwinata, Raden mas —, 183.

I-tsing, 82.

Jacquet, 81.

Jagaraga I, Bhre -, 173, 174, 194. Jago, 78.

Jagulu, Raden —, 174.

Jagur, 219.

Jaiya, 122.

Jajag(h)u, 78-

Jajawa, 84.

Jakang tulung, 220.

Jakarta, 224.

Jakëtra, 66, 136.

Jakëtra, Pangeran —, 67, 136.

Jambi, 68, 151.

Jambudwipa, 70, 71.

Janaka, Tuhan —, 122.

Janggan, 49, 71.

Jang-ko, 105.

Jang-ku, 105, 108.

Jangkung pacar, 212.

Japan, 169, 220.

Japara, 134.

Japara, Pangeran —, 133, 134. Japar sidik, 229. Jaran, zie ook Euda. Jaran panolih, 227, 228, 230. Jaran sari Jaran purnama, 150. Jasadipoera, 201, 206. Jasun wungkal, 95, 98, 101. Jati, 222.

Jati, gunung —, 227. Java, passim. Jawa, 55, 67, 68, 163Jayabhaya, 72, 203.

Jaya katong, 9*, 69, 80, 82, 83, 92, 93,

98, 101, 102, 104, 106, 107, 111,

121,'123. Jaya katwang, 80, 92, 98, 107Jaya katyëng, 95, 96, 98, 100, 104, 107. Jayakëtra, 149. Jaya lawung, 220. Jayalëngkara, 120. Jayalëngkara pakëm, 120. Jayalëngkara Panji, 120. Jayalëngkara wulang, 120. Jayanagara, 126, 129, 130, 131, 132, 136,

138, 144, 156, 160, 167, 168, 176, 194,

196, 231.

Sluiten