Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koripan, 104, 119. Kp-ta-na-kia-la, 82. Ko-tang, 82.

Kotaringin, zie Kuta waringin. Kotbuta, 217, 219, 221. Kraemer, 3*.

Krama Djaja Adinëgara, 232. Kramp, 83, 103, 117. Krandjingan, Kuta —, 146. Krawang, 149.

Krtanagara, zie Kêrtanagara.

Krtarajasa, zie Kërtarajasa.

Kublai Khan, 81, 102.

Kuda, Raden —, 138.

Kuda, zie ook Jaran.

Kudadu, 95, 96, 98, 100, 101, 111, 130,131.

Kudamërta, 138, 139, 144, 168.

Kuda rangeyan, 215, 221.

Kuda rarangin, 215.

Kuda tilarsa, 215, 221.

Kudus, 224, 225.

Kudus, Sunan —, 214, 227, 229.

Kukang, 167.

Kulawan, 96, 99, 101.

Kulon, Pangeran —, 136.

Külus, 122.

Kumara, Bra —, 203, 217, 218, 230, 231.

Zie ook Brokumara. Kumara, Raden —, 217. Kumëpër, 78. Kumitir, 78. Kumpëni, 67. Kuningan, 227. Kusen, Raden —, 225. Kusuma, Dewi —, 186. Kusumawardhani, 170. Kusumayuddharipu, 94, 97. Kuta, 115. Kutaraja, 70. Kutaramanawa, 196. Kutaramènawadi, 196. Kuta waringin, 151. Kutay, 151.

Kuti (persoon), 127, 128, 137. Kuti (plaats), 115, 137. Kuwung, 217. Kwantan, 153.

Lahur, 83. Lais, 149.

Lakir, Hang —, 188.

Lakiyu, Hang —, 188.

Laksamana, 187, 188.

Laksamana, Dëmang —, 133, 134.

Laksmi, 142, 143.

Laksmikirana, 8*.

Lalangon, 171.

Lamajang, 137, 179.

Lampung, 134.

Landresse, 81.

Larang, Raden —, 168.

Lara ngunyun, 224.

Larantuka, 151.

Lasëm, 225.

Lasëm I, Bhre —, 168, 169. Lasëm II, Bhre —, 169, 170, 171, 173, 176, 179.

Lasëm III, Bhre -, 170, 172, 173, 179. Lasëm IV, Bhre —, 171, 172, 173, 194, 198, 199.

Lasëm V, Bhre —, 159, 171, 172, 173,

198, 199. Lassen, 81, 151. Lawang, 45. Lawe ijo, 219.

Lawe wangsul, Raden —, 218. Lawor, 83.

Layang kumitir, 215, 220.

Layang setra, 215, 220.

Layang setra- kumitir, 215, 221, 231.

Lëbak, 48.

Lëbak ciyu, 216.

Lebar daun, Dëmang —, 153.

Legot, 218, 219.

Lëksa, 80, 83.

Lëmah bang, 229.

I

Sluiten