Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lëmah. bang, Seh —, 227, 229. Lëmbah, 95, 99, 101. Lëmbong, 48.

Lëmbu amisani, 203, 212, 230.

Lëmbu ampal, 74, N76.

Lëmbu pëtëng (Bondan kajawan), 214, 230.

Lëmbu pëtëng (van Madera), 225, 226, 228.

Lëmbu Tal, 97, 101.

Leyden, 148.

Liman, gunung —, 221, 222. Lingga, 151, 153, 187. Linggapati, 78.

Lith, van der —, 81, 120, 121, 154, 213.

Lodewycksz, 133. Logan, 151.

Logënder, 215, 219, 220, 221, 231.

Lohgawe, 70, 71.

Lokapala, 114.

Lokërëp, 198.

Loleta, Rangga —, 136.

Ludaya, 220.

Lulumbang, 53, 66.

Lumajang, 218, 220, 221, 224.

Lumbang, 181.

Lumbang, Mpu —, 66, 181.

Lungge, 126, 129.

Luwanu, 220.

Maagd, de —, 94, 97. Macan kuping, 101. Macan putih (persoon), 220. Macau putih (plaats), 77. Macan tëtunggul jurit (?), 229. Mackenzie, 204, 205. Madangkungan, 94, 97. Madasiha, 126. Madioen, 98Madi panden, 229. Madiyun, 226, 228. Madjakërta, 109, 169. Madjasari, 172. Madu, 197.

Madura, 83, 84, 93, 96, 100, 136, 147,

214, 217, 222, 226, 228. Maesa, zie ook Këbo. Maesa lajër, 223. Maesa nular, Kyai —, 213. Maesa sasi, 221, 223. Maespati, 183. Magat, 187. Magëlen, 217. Mahacambhu, 114, 116. Mahamahino, 114. Mahapati, 125, 137, 194, 195. Maharaja, 153, 154. Mahayana, 71. Mahendra, 94, 97. Mahesa, zie Maesa en Këbo. Mahisa campaka, 77, 101, 182. Mahisa rangkah, 81. Mahisa wong atëlëng, 65, 76. Mahribi, Sunan, Maulana -, 224, 227, 229. Majajejer, 6*. Majalëngka, 222.

Majapahit, 6*, 7*, 9*, 46, 65, 68, 69, 73, 80, 83, 89, 93, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 127,137, 138, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 176, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232.

Majapawid, 120.

Majhapahit, zie Majapahit.

Makasar, 204.

Makdum sarap, 229.

Makripat, Raden —, 229.

Malacca, 185.

Ma-la-cha Wuli, 166.

Malaka, 140, 147, 149, 150, 153, 154, 186, 187, 188, 189, 213.

Sluiten