Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

araningong, 8, 34.

ingaran, 7, 12; 19, 1; 23, 8.

ingaranan, 13, 2. aron, 15, 3; 17, 1. arik.

saarik-purih, 14, 1. arëke, zie rëke. irika en iriki, zie ika. arddha, 32, 31. ardhananc wari, 10, 35. arit.

pangaritaritan, 21, 2. arsa, 22, 20, 33, 36; vgl- arya. harëp, 2, 12; 3, 33; 11, 9; 13, 26; 14, 8;

17, 3, 4; 25, 6; 26, 2, 16; 27, 3; 28, 37;

29, 1. •»É||É

harëpingsun, 12, 2.

harëpharëp, 26, 28.

kaharëpira, 10, 20.

sakaharëpira, 10, 21; 11, 6.

akakarëpan, 12, 33.

angarëpi, 6, 9. hurip.

ahurip, 25, 14. arja.

kapaharjaha, 32, 30. arya,' 18, 17, 32; 19, 10; 22, 1; 24, 7; 25, 9;

26, 5, 34, 36; 27, 30, 36; 28, 19, 27; 29, 10;

zie nog arsa. orëm. •

orëmira, 25, 1. urug.

ingurugan, 8, 13. urub.

urubipun, 20, 4.

murub, 2, 24, 26, 29; 4, 26, 27, 28; 10, 6,

10, 17, 32, 34; 20, 4. hirëng, 8, 8, 12. iring.

samering, 21, 1.

miring, 19, 25.

umiringi, 19, 22.

angiring, 20, 21, 24, 25; 26, 17, 21.

ingiring, 19, 10; 22, 23. urang, 29, 3; 29, 4, 5. ' iringsun, zie sun. iringong, zie ngong. aku, 9, 7.

akua, 23, 24.

angaku, 7, 13; 10, 23.

angakuaku, 2, 28.

ingaku, 3,19,27; 5,28; 7,11; 29,19. den-aku, 2, 27. akonakoningsun, 9, 14. ika, 1, 9; 2, 26; 3, 6; 4, 28; 8, 21; 11, 1, 13; 12, 2; 21, 8.

rika, 6, 27; 8, 5; 10, 11, 12. irika, 1, 12,14; 2, 2; 5, 11, 13, 16; 14, 24, 32; 20, 5; 22, 1; 23. 24. maririka, 6, 25.

punika, 4, 7, 9, 13, 17; 5, 20; 6,17; 10, 25; 11, 6, 16, 17, 20; 12, 29; 21, 21; 22, 8, 18;

23, 7; 24, 9.

iki, 5, 34; 6, 14; 9, 32; 11, 32; 14, 10;

16, 22, 23; 23, 20 ; 25, 36; 28, 10. iriki, 20, 38.

maririki, 24, 7.

puniki, 4, 18; 9, 14; 11, 30; 16, 35;

17, 27; 20, 10, 24.

iku, 2, 5, 6, 11, 21, 31;' 4, 8, 15; 6, 2, 18; 7, 24; 10, 12, 14, 15, 16, 35; 11, 1; 12, 5, 6, 14; 16, 30; 18, 3; 20, 10, 28 ; 23, 25; 26, 28; 28, 10.

puniku, 2, 31, 33; 3, 1; 7, 7; 10, 17;

24, 21.

akara, 4, 24; 24, 27 ; 26, 24. akaca, 3, 15; 7, 23, 25; 14, 10. aksara, 3, 34, 35; 4, 1. ikang, 7, 33; 8, 17; zie ook kang. adi, I.

adinya, 29, 9.

adining, 26, 6; 29, 2.

makadi, 13, 30, 33; 16, 21; 21, 20, 33;

22, 9; 24, 13; 26, 5; 28, 1, 7.

pinakadi, 22, 28, 30.

pinakadining, 14, 23; 19, 18.

Sluiten