Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 24, 25,

26, 34; 22, 7, 13, 15, 16, 18, 24, 28;

23, 8, 12, 15, 18, 23, 25 ; 24, 2, 12, 28,

24, 25, 37, 38; 25, 8, 16, 24 ; 26, 2, 7,

19, 28, 32, 33; 27, 3, 31; 28, 3, 5, 8, 10,

17, 29, 32; 29, 6; 30, 29 ; 31, 12, 13, 14; 32, 2, 11, 21, 28.

ing, II, (-ing), passim, vgl. ning. hung.

humunga, 19, 15. hingan, zie ahingan. ingin.

kapengin, 4, 8; 11, 2. angkên.

angangkën, 10, 24.

angangkëna, 8, 24. ingkene, zie kene. angkat.

mangkat, 6, 9; 7, 16; 15, 18; 17, 86;

18, 9; 19, 2; 21, 13; 22, 15<$ 25, 30;

27, 36; 28, 3. ingkab.

kengkab, 10, 6. ingët.

engët, 11, 26; 18, 29; 20, 5.

pakanira-ingëtakëna, 22, 8. angso.

pangangsone, 9, 32. ungsi.

umungsi, 3, 11.

angungsi, 1, 4; 5, 7, 10, 13, 14, 18, 26, 27, 32; 6, 4, 5, 7; 7, 19, 28; 8, 4, 5; 13, 26; 14, 26; 15, 22; 17, 12, 27; 19, 25;

20, 24, 25 ; 22, 14. inungsi, 8, 5. kongsi, 3, 12; 26, 2.

ingis.

kengis, 10, 6. ingsun, zie sun. ungsëd.

angungsëd, 20, 7.. angge.

ingangge, 12, 14, 15; 16, 17.

anggo.

inganggo, 12, 25. unggu(h).

munggwing, 16, 26. ënggen, zie nggen. enggal, 7, 10. anggëk.

kanggëk, 21, 16. anging, 9, 34; 10, 20; 11, 5, 10, 21; 16, 25;

18, 37; 20, 16, 18; 21, 31; 25,v14, 25;

26, 17.

ingong (-ingong), zie ngong. ne (-ne), zie ya. nihan, 1, 2.

nini, 2, 15, 17; 6, 24; 8, 9, 11.

ranini, 8, 14. nir.

comp.: nirwighna. nira (-nira), zie sira. nora, 1, 7; 4, 7; 5, 33; 7, 30; 9, 32; 11, 10;

12, 16; 13, 16, 20; 17, 4; 24, 19; 25, 36;

26, 1, 27 ; 28, 10.

norana, 1, 8 ; 11, 12; 26, 6; 28,10; 29, 29. naricwari, 10, 15.

comp.: ardhanaricwari. nirwighna. 14, 6. nakti.

ananakti, 3, 15; 8, 6. ndi, zie ëndi. ndan, 6, 5; 8, 15. ndak (ndak-), 16, 30. nduk (zie ook duk), 18, 19; 19, 19.

nduking, 30, 9. nta (-nta), zie ta, II. natar, 4, 5, 13, 14; 18, 20. naga, 32, 31. nusa, 8, 17, 19.

sanüsa, 23, 24. nisun (-nisun), zie sun. nusantara, 16, 23; 28, 21. nastapa.

anastapa, 9, 7. nipun, (-nipun), zie pan.

21

Sluiten