Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringa.

pinariringakën, 17, 1. rungu.

angrungu, 22, 27 ; 7, 8, 28; 17, 7, 10, 24; 27, 36.

karungu, 7, 25; 9, 23; 25, 12; 28, 13.

kaparungon, 17, 7.

pinarurungokën, 17, 7, 15.

aparungon, 27, 4. rangkul.

rinangkul, 9, 6. rangdu, 26, 11. rangdya.

rangdyaning, 1, 18. ki, 2, 13, 28-, 3, 4; 7, 4; 11, 2, 14, 31; 12, 4,

25, 29; 13,16; 14,2,16; 17,27; 23,18, 87, 38; 25. 25, 34.

ko, 2, 4; 6, 30. keh.

kehing, 25, 11.

kehipun, 5, 29.

sakeh, 29, 11.

sakehe, 26, 17.

sakehing, 20, 20 ; 23, 29.

akeh, 4, 22; 18,25; 19, 4, 31, 33, 85;

20, 28; 21, 18; 29, 8.

ken, I, 1, 2, 19, 20; 2, 1, 2, 5, 7, 12, 18, 18,

23, 27, 30; 3, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 19, 28,

26, 28, 31, 32, 83; 4, 3, 8, 10, 11, 18, 21, 23,

24, 28, 29, 30, 32; 5, 2, 3, 5, 6, 8,10, 28, 80; 6, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 33; 7, 1, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23,

25, 26, 27, 29, 81, 33; 8, 1, 2, 6, 11, 21, 24, 29, 31, 34; 9, 1, 4, 5, 7, '8, 17, 22, 25, 27; 10, 1, 3, 4r 5, 6, 8, 9, 13, 15, 21, 23, 26, 27, 30; 11, 17, 21, 23, 24,25, 28, 31; 12,1,7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 31, 33, 34*, 35, 37; 13, 1, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 27, 28, 32; 14, 7,11, 28; 15, 7, 12, 14, 16, 29.

ken, II.

aken, 11,26; 16,9; 28,7; 30, 29. kinen, 4, 28, 29; 8, 26; 16, 33; 17, 13;

21, 12; 27, 31.

akenkenan, 18, 31. kenkenaningsun, 11,29. kon.

akon, 16, 31; 23, 4.

kanon, 3, 15; 5, 22; 7, 14, 15; 8, 7;

15, 16; 16, 28, 34; 18, 18; 22, 16, 21, 26;

25, 14; 27, 6; 28, 6, 9, 11.

akonkon, 11, 31; 23, 28.

konën, 11, 13.

den-kon, 6,15.

sun-kon, 23, 22. kana.

ngkana, 32, 29. këna, 12, 18; 19, 35.

kënaha, 20, 26.

angënakën, 2, 3; 7, 26; 22, 32. kina, 13, 32.

kinakina, 13, 18. kuna, 3, 20. kene.

ingkene, 5, 33; 6, 1.

ringkene, 8, 33. kanin, 19, 4, 8. kintu, 32, 33.

kantun, 21, 3; en zie ka tun. kunëng, 13, 31; 24, 36. këcap. 'C>^P

këcapira, 2, 30; 27, 33. kacang, 7, 32, 34.

pakacangan, 6,9,11. '^♦•S41 kari, 3, 10; 5, 30; 18, 25; 25,18; 26, 32;

29, 9,15.

angareni, 20, 15. kira.

akirakira, 15, 30.

kinire, 16,1. (V. d. T. afzonderl. woord). kurën.

akurënan, 1, 18.

kukurënën, 6, 25. karana.

karananira, 7, 14.

karananingsun, 11, 6. kërta.

Sluiten