Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krëtaning, 14, 6. kèrti.

comp.: bamakërti. këris, 11, 11, 12, 14, 18, 26, 28, 80, 32; 12, 2,

5, 22, 26, 28.

kërisira, 12, 4, 24; 16, 4; 24, 24.

angëris, 9, 31; 10, 18; 11, 9. krsnapaksa, 32, 30. karya, 11,17.

karyaningsun, 10, 27. :

akarya, 6, 9; 11, 13; 12, 29; 15,13, 17;

16, 4, 6.

pinakaryakën, 21, 2. karayita.

sakarayita, 17, 8. krama.

kramanira, 12, 32.

akramaha, 27, 2. karma, 9, 34. kirim.

akirim, 18, 33; 22, 15; 23, 3, 21.

angirim, 2, 1.

angirimi, 1, 20. kurëb.

kumurëb, 21, 10. karëng (arëng).

sakarëngan, 22, 5; 27, 28. kurang, 11, 11; 23, 6.

kakuranganira, 7, 13. kurang. >

juru karang, 16, 10. kaka, 12, 13; 16, 4, 8.

kakaji, 28, 35.

kaki, 2, 8, 13, 30, 32; 3, 8; 5, 31, 32, 33; 6, 3, 17, 19, 20; 7, 8, 7; 8, 1; 9, 3, 7, 12, 14; 10, 10, 12, 14, 15, 19, 23, 26; 11, 4, 9, 29, 30; 15, 8, 11; 16, 35; 17, l; 22, 20, 32, 36; 23, 20; 24, 28;

27, 35 ; 28, 7. rakaki, 7, 6. këkëh.

pakanira-këkëhana, 22, 14. kukuh.

angukuhi, 8, 21.

angukuhana, 8, 17. këkëb.-

angëkëb, 27, 4. kadi, 7, 26; 10, 25, 29; 16, 26; 18, 5;

- 19, 7; 20, 13, 26,' 80; 23, 14; 29, 7, 14. këdö.

akëdö, 20, 29. kuda, 29, 12. kudu, 28, 32. '

kidul, 4, 18; 19, 18, 21; 25, 17.

kiduling, 20, 15.

mangidul, 22, 16; 29,9,13.

pangidulira, 26, 3. kadang, 4, 19.

kadang-warganira, 12, 28.

sakadang-warganira, 12, 24. kidung, 24, 33. katu, • 5, 13. kita, 2, 3, 10; 8, 9, 34. katun, vgl. kantun.

katunanira, 7, 16. këtug, 8, 14.

katang. '£88^%

kakatang, 8, 28. kusu, zie kuswa. kasir.

kasirkasir, 24, 30.

kasirkasirira, 27, 19. ksatriya, 14, 19; 16, 30; 27, 2; 29, 24;

30, 18.

paraksatriya, 27, 3, 13. kaksatriyanira, 24, 35 ; 29, 20. kuswa.

anguswakën, 27, 29 (J.: .van kusu). kiwa, 5, 23, 25; 8, 31. . kuwu.

I akuwu, 5, 6; 9, 10, 13, 15, 17, 29; 10, 18, 31; 12, 27; 19, 34. sirakuwu, 10, 18, 31; 11, 7, 8, 10. pakuwon, 12, 19. kweh.

kwehing, 13, 11.

Sluiten