Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pakanira-tëdaha, 22, 6. tadah, 14, 27; 21, 38; 22, 1.

anadah, 15, 19, 20; 19, 5,18.

tinadah, 20, 23.

katadahan, 28, 27, 28.

panadahan, 21, 27. tëdun.

anduni, 19, 21. (J.)

tumëdun, 19, 14. tëdas, 11, 10; 27, 7, 8. (aji.

tinaji, 27, 6, 8. anajia, 27, 6. anajeni, 16, 11. toju.

anuju, 8,28; 22, 38; 23,1; 29,13. anujw, 19, 15.

katuju, 5, 39; 9, 26; 26, 18,19; 27, 5

panujuning, 4, 1. teja, 8, 15. toya, 14, 27; 24, 20.

toyanipun, 20, 33. tyaga, 7, 22, 24, 35 ; vgl. tega. tana.

tinanan, 9, 3. tancëb.

tinancëbakën, 13, 22. tamu.

tatamu, 6, 22. tëmu.

atëmu, 2, 15; 10, 29.

anëmwa, 9, 35.

tëmokëna, 14, 4.

Katëmu, 2, 7; ö, 27; ï, 1; », 28; 11, 27; " 20, 8.

taman, 10, 4, 5. -

tëmën, 10, 29; 11, 1; 24, 13.

tampa.

anampa, 21, 20.

tinampa, 21, 33. tëmpuh.

anëmpuh, 19, 31, 33; 23, 39; 25, 34; 26, 6, 8, 29, 9, 12.

anëropuha, 19, 32. tam pak.

tampaking, 4,16.

satampaking, 14, 2.

atampakan, 8, 27. tëmbe, 2, 6; 12, 5,-6; 21, 35. tambontën, zie bontën en tan. tumbak, 13, 22, 23.

tnmbaking, 19, 36.

katumbak, 20, 16. timbang.

timbangana, 7,10. tiga, 18, 30. -titiga, 27, 19; 29, 20.

tigang, 12, 36; 15, 9; 25, 16, 17, 21 ;

28, 15; 31, 5, 20.

katiga, 14, 32. tega, 7, 27; vgl. tyaga.

parakategan, 7, 20. tagih.

tinagih, 3, 14. t tëguh, 11, 10.

atëguh, 11, 12. tigas.

aninigasi, 11, 28. tëgal, 5, 11; 18, 35.

tëgaling, 4, 33. tugël, 8, 26. tub.

atub, 4, 6. tiba.

anibakën, 9, 30. tabuh.

tatabuhan, 19,3,16; 22, 35.

tinabuhan, 5, 20. tang, 4, 10. tong.

katong, 18, 28. tangi.

atangi, 4, 24.

tinangi, 4, 28. tangeh, 7, 24. tëngah, 21, 2.

Sluiten