Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sangu.

sangunipun, 23, 6. sangka, I.

sangkane, 4,15; 6,6,14; 26,19.

sangkaning, 7, 11, 34; 18, 2,10; 24, 15;

25, 10.

sangkanira, 11,23; 13,16; 18,21; 20, 30; 28, 8.

sangkaningsun, 9, 4; 10, 31,

sangkaring, 29, 3. cangka, II, 8, 80. sëngka.

sumëngka, 19, 29. sangketa.

sangketanira, 1,16. singkal.

sisingkalan, 19, 27. sungkëlang.

anungkëlang, 12, 12, 17.

sinungkëlang, 16, 7. sangkapani.

asangkapani, 13, 31.

anangkapaneni, 16, 82. singkab,

kasingkab, 10, 82. singid.

sisingidan, 6, 15. singse.

kasingse, 18,1. sangsaya, 3, 1; 6, 8; 16, 27. sangawara, 4, 3. sangguh.

sinarigguh, 10, 35. sënggah.

pasenggahan, 18, 17.

apasënggaban, 18, 32. sëngguh.

anëngguh, 2, 88; 7, 4; 17, 3. sënggeh.

flinënggeh, 17, 18.

anënggeh, 18, 34. singgih, 2, 26, 30; 3, 19; 6, 18; 9, 2, 5;

11,29; 16,10,24; 22,34; 23,8; 24,8.

sanggaruh.

asanggaruhan, 8, 24. sanggup.

sangguping, 17, 26; 29', 2.

sanggupipun, 17, 31.

sanggupira, 7, 8; 24, 4, 9,18; 27, 36.

asanggup, 1, 9, 10; 24, 6; 26, 31; 28,

35 ; 29, 1. *jÉf^H

sanggupa, 24, 9. sanggama.

asanggama, 2, 2, 4, 8, 12, 32; 5, 8; 7, 33. weh.

tanpaweh, 2,14.

wineh, 4, 6; 19, 15; 26, 12.

winehan, 26, 21.

sun-wehi, 13, 21. woh, 21, 20.

wohing, 4, 7, 9,12, 13, 14^ 21,22, 80; 28,8.

awoh, 4, 4. wahu, I, 8, 25; 10, 2, 3. wahu, II.

winahonan, 28, 12. wun.

wunwunanira, 4, 11, 21. wani, 4, 7; 12, 83; 16, 25; 22, 9, 37 ; 23, 38. wano, 17, 36. wunuh.

winunuh, 26, 15. wantën, 28, 6. wontën.

wontën, 3, 12; 6, 32; 10, 13, 24, 30';

13, 18; 14, 30; 15,13, 15; 16, 4, 32, 37;

17,17; 18, 36, 37; 19,36; 20,4; 21,1,

2, 12, 13; 22, 6, 12; 23, 8.

wontëna, 9, 16; 20, 38. wënang, 12, 35.

amënangi, 22, 26.

kawënang, 14, 23.

kawëwënangane, 14 3 waca.

amaca, 24, 17.

winaea, 22, 22. wicara.

Sluiten