Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linanira, 15, 25; 18, 4.

comp.: pralina. lan te.

panglante, 14, 17. lantar.

palantaran, 31, 22. lintang.

malintang, 4, 34; 5, 4,16. lindu, 8, 14.

palindu, 32, 3.

landëp.

lalandëp, 24, 13, 16, 18,'22. lande.

landeyanipun, 13, 22. lanang, 1, 19; 2, 21, 22, 28; 13, 2, 4, 5, 6,

8,9,10,11; 18,14,15; 21,23; 24, 35. lor, 18, 9; 19, 5, 12, 13; 23, 31, 88; 25, 7, 17.

loring, 14, 18; 19, 2, 4, 9.

mangalor, 19,20; 20,14; 21,7; 23,3». lara.

alara, 12, 30; 25, 24. lara.

lalaron, 20,13. lurah, 23, 36; 25, 17. laris.

lumaris, 7, 7. lurung.

anglurung, 14, 14. lek, 12, 36.

leking, 2, 22; 13, 1. laki.

lakine, 1, 20.

lakimu, 2, 4.

lakinta, 2, 4,10.

alaki, 24, 29.

pinaka-lakinira, 27, 14.

sapalaki, 1, 6. laku.

lakunira, 12, 21.

lumaku, 1, 3; 2, 19; "20, 14, 17, 18, 35, 37. amalaku, 1, 6; 3, 25; 11, 3; 21, 30; 24, 4, 11, 22. malaku, 11, 6.

pinakalaku, 11, 30.

pamalakunira, 1,12.

papalaköning, 1, 9. lakar, 6, 31; 7,16. likur, 30, 29. laksa.

den-salakseng, 26, 2 laksana.

laksananing, 10,11.

laksananipun, 10, 12.

comp.: sulaksana. lud.

linud, 27, 8. lët, 27, 10; zie hëlët. lës, 6, 2. listu.

listu-hayuning, 9, 21. listu-hayunira, 10, 8. luwe, 6, 21. lawah.

lalawah, 4, 10,16, 22. lëwih, 5, 34; 29, 11.

tunalëwih, 23, 31. lawan, 2, 2, 4, 10, 14, 15; 3, 35; 4, 2, 34»

9,14; 10,29; 12, 11, 35, 37; 13,4,7,34;

14, 3, 4, 7, 20, 27, 28, 32; 15, 6; 16,10,22;

17, 8, 22, 31, 34; 18, 5, 28, 30; 19, 8, 19,

37; 20, 2,v20; 21,10; 22, 19, 32; 23,14,

19, 31, 35; 24, 35; 25, 5, 17, 21;- 26, 13,

30; 27,10; 28,15; 30,17; 31,3.

pinakalawanira, 22, 34.

kalawan, 2, 11, 16, 38; 3, 28, 81, 32, 83;

4,3,33; 9, 34 (ta); 13,3; 14,4, 15,5;

19,3; 21,37; 24, 16 (la); 27,25.

alawan, 22, 37.

anglawana, 7, 6.

linawan, 3, 21.

ingsun-lawanane, 28, 35.

isun-lawanane, 31, 9. lawon.

sakalawonlawon, 3, 2; 4, 82. liwar.

aliwaran, 21, 16.

Sluiten