Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

comp.: rajapisuna. pasar.

sapasar, 2, 20; 26, 24. pasuk.

sakapasuking, 13,18, 25. pësat.

mësat, 5, 13. puspata.

puspatanira, 10, 33.

apuspata, 9, 20.

puspapata, 18, 19. pasagi, 24, 14, 15. pasti.

kapasti, 10, 18. pasang.

sapasang, 3, 6, 7.

amasang, 15, 21. pwa, 8, 15. pawuhan, 8,13, 22. palu.

papaion ipun, 11, 21. palih.

sapalih, 21, 35.

apalih, 12, 4.

amalihana, 25, 17. pulih, 3, 21; 14, 25.

apulih, 19,20; 23. 2; 26, 6.

amapulihakën, 19, 24; 29,10. puluh, 18, 30.

sapuluh, 24, 27. polah, zie ulah. pal ar.

malar, 4,81; 11,3; 20, 7, 26; 23, 25. pëlësat.

pamëlësatanira, 18, 13. palapa, 26, 33; 28, 20, 21, 23; 29, 16. pelag, 20, 34. palugangca, 7, 21, 22. papa, 10, 15.

papaning, 25, 12. pupu, I.

pupune, 20, 16; 24, 24. pupu, II.

pinupu, 4, 13. papak.

tapapak, 22, 38. pëpëk, 28, 24. papapataka.

papapatakaning, 1, 7. pada, 3, 81; 4, 20; 5, 29; 13, 26, 32; 17, 32j

33; 20, 18; 22, 31. - den-pada, 14. 2.

amadani, 9,22; 10,8; 23, 24. pëdëk.

apëdëk, 22, 7.

pëpëdëkira, 4, 13, 18. padati, 10, 32; 29, 13. padëm, 24, 25.

padëmira, 15, 11. padang.

amamadangi, 9, 34. puja, 8, 31; 9, 2, 4.

muja, 8, 33. pijër, 6, 11, 12; 19, 5. payung, 14, 24, 27; 26, 8. panca.

pancawara, 4, 2. pafical.

amancal, 19, 26. panji, 3, 25, 26; 13,6,9,10; 16,17; 17,3;

25, 8; 29, 3.

apanji, 13, 3, 6; 15, 29, 30; 16, 1, 3, 4,

7, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 31, 32; 17, 2, 5,

10, 23, 37; 18, 1, 2; 26, 27.

parapanji, 3, 28.

papanjinira, 13, 2. pafijara.

kapanjara, 24, 1. panjalin, 4, 17. pafijang, 21, 11, 19. panjing.

manjing, 24, 2. paman, 25, 35; 32, 24. pagut.

apagut, 14, 18; 23, 35; 28, 35. amagut, 26, 7.

Sluiten