Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parwata, 32, 9 (1373).

sapta (wellicht saptagni of saptagnya),

32, 16 (1378). wiku, 32, 8 (1373).

8.

ula, 29, 27 (1284); 32, 17 (1384). naga, 24,32 (1198)'; 26,9 (1238); 29,34 (1298); 31, 15 (1328); 31,23 (1348);

31, 35.(1368); 32, 21 (1388); 32,29 (1388); zie nog onder 1.

liman, 31, 22 (1338).

matangga, 30,1 (1308).

brahmana, 32, 16 (1378); 32,18 (1386);

32, 21 (1388); 32, 22 (1388).

9.

nawa, 31, 37 (1369).

sanga, 24, 31 (1197); 29, 15 (1279); 29, 30

(1293); 31, 24 (1349). leng, 29, 34 (1298)." manawa, 31, 34 (1359). mnka, 24,32 (1198); 29, 28 (1290); 30, 27

(1319*).

0.

ambara, 32, 26 (1403).

nora, 26, 11 (1240); 32, 25 (1400).

cunya, 29,35 (1307); 30,1 (1308); 30,28

(1320); 32, 25 (1400). gagana, 29, 28 (1290); 30, 19 (1310). bhasmi, 27, 10 (1250).

De in den tekst voorkomende sëngkald's, van welke er eenige niet met volle zekerheid te lezen zijn, in geregelde volgorde tot staving van de hier voorgaande opgaven, en om te laten zien, dat zy naar waarschijnlijkheid eerst later bij de jaartallen in cijfers bijgeschreven werdeny toen in die laatsten reeds fouten ingeslopen waren.

1197, rësi-sanga-samadhi, 24, 31.

1198, naga-muka-dara-tunggal, 24, 32.

1216, rasa-rupa-dwi-citangcu, 24, 34.

1217, kuda-bhumi-paksaning-wong, 25, 15. 1233, ba-ba-tangan-wong, 25, 23.

1233, api-api-tangan-tunggal, 25, 28.

1235, art(h)a-guna-paksaning-wong, 25, 29.

1236, rasa-guna-paksa-wong, 25, 30.

1238, naganahut-wulan, 26, 9; de 2 niet uitgedrukt.

1240, nora-weda-paksa-wong, 26, 11.

1250, bhasmi-bhuta-nangani-ratu, 27, 10.

1250, cünya-wisaya-paksa-bhümi, 27, 18.

1253, kaya-bhutanon-daging, 28, 15.

1279, sanga-turangga-paksawani, 29, 15.

1284, pat-nla-ro-tunggal, 29, 27.

1290, gagana-muka-matendu, 29, 28.

1293, guna-sanga-paksaning-wong, 29, 30.

1298, naga-leng-karnaning-wong, 29, 34.

Sluiten