Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheel uit het oog verloren, hoevèr zij daardoor zich van Ling's breeden gedachtengang verwijderden. Wanneer men dan ook de factoren, die over de rationaliteit van een stelsel van lichamelijke opvoeding beslissen, in grondslagen wil samenvatten dan liggen die niet enkel op physiologisch, maar ook op hygiënisch, op psychologisch en op paedagogisch terrein, terwijl het in zich zelf meest rationeele stelsel met lamheid geslagen is, indien de factoren van organisatorischen aard verwaarloosd worden.

In hygiënisch opzicht nu heeft de lichamelijke opvoeding tot taak, de door het school- en beroepsleven in sterke mate gedrukte normale lichamelijke ontwikkeling steun te verleenen, door bevordering van den normalen groei en het opgewekt doen functioneeren van het organisch leven. Dit is mogelijk, doordat elke doelmatige lichaamsbeweging de verschillende deelen van het lichaam tot verhoogden spierarbeid noopt. Hierdoor wordt de bloedstroom krachtig opgewekt, hartslag en' ademhaling worden meer intensief. Het spierstelsel neemt toe in kracht, soepelheid en substantie; ademhaling en bloedsomloop, spijsvertering en uitscheiding, het geheele stofwisselingsproces, krijgt een meer opgewekt verloop, en dit alles vormt den grondslag voor eene goede gezondheid. Gedurende het geheele groeitijdperk van het lichaam behoort dan ook de bevordering van circulatie, respiratie en stofwisseling op den voorgrond te staan. Van groot belang is daarbij de bevordering van een goede lichaamshouding.

De bouw van het menschelijk lichaam brengt mede, dat bij een flinke, rechtopgaande houding van het lichaam, vooral de ademhalings-apparatuur het meest doeltreffend kan werken. En het is bekend, hoe groot de invloed is van eene geregelde, ruime ademhaling op alle functies van het lichaam, en dus op den algemeenen gezondheidstoestand daarvan. Bij alle oefeningen behoort derhalve op dit belangrijk onderdeel gelet te worden. Het is echter niet noodig, zelfs niet aanbevelenswaardig, om door speciale locale krachtsoefeningen aan de rug-musculatuur voor dit doel eene athletische ontwikkeling te geven. Wanneer men, door den aard der daarop gerichte spier-con-

Sluiten