Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terrein beoogt het de inwerking op het organisme, als geheel, en onthoudt het zich van opzettelijke locale versterking.: — In paedagogisch opzicht aanvaardt het slechts die oefenmiddelen en toepassingen, welke in zich zelve den prikkel der vreugde bezitten en die voor het drieledig opvoedingsdóel van waarde zijn. Op grond van deze beide criteria is er in ons stelsel voor dogmatische vasthoudendheid in de keuze der oefenmiddelen geen plaats, maar zal het de oefenmiddelen en de toepassingen verwerpen en aanvaarden, naarmate het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht daartoe aanwijzingen geeft.

Het hier te lande beoefende stelsel is in zijn wezen het levende soepele systeem, waaruit een werkelijk rationeel stelsel kan worden opgebouwd. Het bestaat overwegend uit de zoo onontbeerlijke natuurlijke lichaamsoefeningen, want ook onze toesteloefeningen zijn van huis uit zuiver natuurlijke bewegingsvormen.

Dat ons stelsel nog in verschillende opzichten in gebreke moet blijven, is een gevolg van oorzaken, die geheel staan buiten de innerlijke waarde van ons systeem van lichamelijke opvoeding. De schuld hiervan ligt deels bij de overheid, die de lichamelijke opvoeding tot dusverre vrijwel verwaarloosd heeft. Een ander deel der schuld ligt bij de voorstanders van het Zweedsche stelsel, die door weinig scrupuleuse propaganda tegen ons stelsel, de rustige sfeer, waarin de evolutie van het onze zich moet voltrekken, heeft verstoord. Zij beweren, dat de leerkrachten hier te lande zich hebben verzet tegen de invoering der spelen en tegen het vele goede ook in het Zweedsche stelsel. Maar dit is niet juist. Niet tegen de spelen ging onze strijd, maar tegen het uitsluitend spel. En niet tegen het goede in het Zweedsche stelsel strijden wij, maar tegen de vernietiging van hetgeen wij aan goeds reeds hebben, ten bate van het Zweedsche stelsel, dat — wij hopen het te hebben aangetoond oöft zijn gróóte onvolkomenheden heeft. ^s^S^e

Om te eindigen mogen wij het volgende nog in herinnering brengen: De voorstanders van het Zweedsche stelsel houden ons telkens voor, hoe overal buiten Nederland en ook buiten Duitschland — het Zweedsche stelsel, al of niet gé-

Sluiten