Geen zoekvraag opgegeven

  • / 68

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 31. Bibliotheek voor Sport en Spel.

HET ORIGINEELE

JU JUTSU

(DZJOE DZJUTSJ)

DE JAPANSCHE VERDEDIGINGSMETHODE :: ALS SPORT EN VERWEERMIDDEL ::

ONDERWEZEN DOOR

P. M. C. TOEPOEL,

Leeraar in Ju Jutsu, Boksen en Physlcal-Culture. Medewerker voor Verdedigingssport aan „Het Vaderland"

Met 15 illustraties naar foto's. — Tweede druk. ]L VUEGER - AMSTERDAM

BAARN. — J. F. VAN DE VEN,

Sluiten