Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ORIGINEELE

JU JUTSU

(DZJOE DZJUTSJ)

DE JAPANSCHE VERDEDIGINGSMETHODE ALS SPORT EN VERWEERMIDDEL.

ONDERWEZEN DOOR

P. M. C TOE POEL,

Leeraar in Ju Jutsu, Boksen en Physical-CulturB. . Medewerker voor Verdedigingssport aan „Het Vaderland".

MET 15 ILLUSTRATIES NAAR FOTO'S.

TWEEDE DRUK.

BAARN — J. F. VAN DE VEN.

Sluiten