Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Ik wil er op wijzen, dat dit boek, al is 't geen volledige handleiding — 't ju jutsu telt 250 aanvallen en verdedigingen — de daarin beschreven valwijzen, worpen, grepen en klemmen juist en volledig weergeeft. Wie een der bekende ju jutsuuitgaven, als b.v. die van S. K. Uyenishi, K. Koyama en A. Minami, Ré-Nié, M. Okashi, K. Saito, Yukio Tani of Hans Thiel bestudeert, zal bemerken, dat alles slechts „lukt" als de man of vrouw, die als tegenstander fungeert, „meewerkt". Verzet de vijand zich, dan gaat het spelletje niet op. De reden is, dat:

i°. Volstrekt niet alle ju jutsu-boekjes door deskundigen geschreven zijn. Immers evenmin als elke Engelschman boksen kent, is elke Jap op de hoogte van ju jutsu, terwijl bovendien enkele werkjes zijn samengesteld door blanken, die Japansche namen als pseudoniem voerden! Zoo o. a. 't vermakelijke boekske van fantasie-ju jutsu door K. Saito van Nagasaki (spreek uit New-York), dat voor illustraties Japs vertoont, die met hooge rijgschoenen aan, ju jutsu beoefenen, iets als zwemmen met 'n hoogen hoed.

20. De werkelijke deskundige Japs, leeraars in ju jutsu in Londen, die zoogenaamde handleidingen schreven, in die boeken al evenmin als in hunne scholen de geheimen van

Sluiten