Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZOO GUNSTIG EN ALGEMEEN BEKENDE VICTORIAWATER, NATUURLIJK MINERAALWATER UIT DE VICTORIABRON TE OBERLAHNSTEIN, IS TEN ALLEN TIJDE ALS EEN GEZONDE SPORTDRANK AAN TE BEVELEN, DAAR HET GUNSTIG WERKT OP DE VERTE— — RINGSORGANEN EN NIMMER DE MAAG VERKOELT. — —

EEN EN ANDER OMTRENT JU JUTSU.

Ju jutsu, ook wel geschreven ju jitsu en jiu jitsu — met Hollandsche klanken 't best phonetisch gespeld dzjoe dzjutsj — is waarschijnlijk reeds ruim 2000 jaar oud. Het Hollandsen verhaal, volgens hetwelk het in de XVII6 eeuw door 'n Nederlandschen scheepsdokter uitgevonden en daar het door onze toenmalige zeelieden uitsluitend werd toegepast in gevechten met Oost-Aziaten en nooit in onderling handgemeen, in Holland reeds lang vergeten, maar in Japan overgenomen en uitgebreid zou zijn, berust waarschijnlijk op 'n chauvinistisch leugentje. Laten we als brave vaderlanders maar aannemen, dat bedoelde Hollandsche aesculaap de eerste Europeaan geweest is, die van 'n ju jutsuer heeft klop gehad en hopen we, dat nog eens een Hollandsche sportsman ju jutsu-kampioen wordt.

Tot voor 50 jaar was ju jutsu in Japan de geheime verdedigingswijze van den (vecht)adel, de semjoeree. Naast het dzjoe dzjutsj of dzjoedo (beteekent de zachte kunst resp. de zachte manier en niet zooals vele ju jutsu-schrij vers meenen: spierbreking of -scheuring) bestond de geheime leer der zwaard-* vechtkunde, de ken dzjutsj of kendo (beduidt harde, strenge kunst, resp. manier). Bijvormen van ju jutsu zijn het Kempo

Sluiten