Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het Tori. Het eerste is eene methode van zelfverdediging tegen plotselinge aanvallen, die ruwer en minder wetenschappelijk is en ten doel heeft het dooden van den tegenstander, terwijl het ja jutsu slechts beoogt het in zijn macht brengen van den vijand, dreigend met dood of verwonding. (Welk dreigement natuurlijk desnoods gemakkelijk volvoerd kan worden).

Het Tori of Sjeim is eene uitbreiding van een onderdeel van het ju jutsu, namelijk van het werk op den grond. Veelal werpen de strijders zich daarbij neer en beginnen het gevecht in liggende houding. Volgens sommigen zou het eene afzonderlijke strijdwijze geweest zijn, van welke het ju jutsu veel heeft overgenomen. •

Zooals gezegd, kenden vroeger alleen de semjoeree deze methoden en het volk suggereerde zich ten leste, dat het nóóit in staat zou zijn dit vreeslijke machtsmiddel te leeren. Zoo ontstond het Sumo (smo), een volksspel, ten onrechte wel eens Japansch worstelen genoemd, waarbij twee mannen zich in het midden van een cirkel plaatsen en trachten elkaar daaruit te duwen en werd dit het Japansche volksvermaak. Brute kracht en groot lichaamsgewicht waren hoofdvereischten voor de overwinning. Deze methode geleek volstrekt niet op vrij vechten, evenmin als ons GriekschRomeinsch worstelen, maar daar na eenige geslachten vele leden van de kaste der kennisreizigers, welke stand zich op het sumo toelegde, het in gewicht tot 114, ja tot 127 kilogram hadden gebracht, bij eene lengte van vaak meer dan 1.80 meter — zeer bijzondere cijfers voor Japan, waar 55 normaal en 60 kilogram ongeveer de limiet is — en. er dus sterk en geducht uitzagen, werd de sumo-beoefenaar het zw&r-ideaal van strijdbaarheid.

Na de regeeringsverandering in Japan, werd ook de kaste der semjoeree opgeheven en openbaarden de soldatenedelen hunne geheimen, althans gedeeltelijk. De eerste groote gebeurtenis was 'n match tusschen een ju jutsuer en een sumoman. In enkele seconden moest de reus zich overwonnen

Sluiten