Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaren. Van toen af was sumo ook bij het volk publieke vermakelijkheid zonder meer.

Tegenwoordig worden aan studenten, soldaten en politiedienaren de beginselen van ju jutsu onderwezen. Verder onderricht wordt in speciale ju jutsu-scholen gegeven, van welke die te Osaka de voornaamste is. Toch leert men de paar dozijn a&rgevaarlijkste trucs alleen aan ingewijden. Ik ken ze natuurlijk niet en vermoed, dat zelfs geen enkele der Japanners, die in Europa of Amerika les geven, er van op de hoogte is.

Een enkel woord over ju jutsu versus Europeesche verdedigingsmethoden. Eerst worstelen, dan boksen.

De worstelaars hebben in heel wat serieuze matches de kans gewaagd en altijd in enkele minuten verloren.

Ons worstelen wijkt te veel af van echt vechten. Doel van het worstelen is den tegenstander een oog en blik (GriekschRomeinsch) of eenigen tijd (catch as catch can of lutte libre) met beide schouders tegelijk op den grond te drukken.

Doel van het ju jutsu is de tegenpartij in zóó'n greep vast te grijpen, dat hij öf zich overgeeft öf vreeslijk gewond, zelfs gedood wordt.

Worstelen is dus eene sport ontstaan uit vechten, ju jutsu is nog vechten, echter met dreigement mèl in plaats van den genadeslag of ruk.

Hieruit volgt ook, dat in een werkelijk gevecht, hetzij op straat of in huis, de ju jutsuer alles voor heeft op den Grieksch-Romeinsch-worstelaar, temeer nog daar bij de beoefening van ju jutsu een costuum gedragen wordt, in vorm geheel overeenkomend met onze gewone Europeesche kleederdracht, namelijk een jas en een broek, terwijl de worstelaar, die gewend is" in nauwsluitend tricot, zonder gemakkelijk te grijpen kleeding te werken, in een straatgevecht vaak voor vreemde verwikkelingen komt te staan, als zijn slachtoffer in een val zich aan jas, kraag of mouw vastgrijpt

Sluiten