Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

altijd gehandicapped. Maar ju jutsu „is open to all". Iedereen kan het leeren, de zwakke met goede hersenen overwint de menschelijke domme kracht.

Ju jutsu versus Fransch boksen. Fransch boksen wordt miskend, maakt eene periode van verval door op het oogenblik. Het bestaat, als het goed is, uit Engelsch boksen plus schoppen en trappen. Maar dit laatste is te gevaarlijk dan dat Fransch boksen zooals het Engelsche in echten gevechtsvorm kan beoefend worden in matches tusschen beroepsathleten. En juist door die wedstrijden — in Parijs publieke vermakelijkheden — is het Engelsch boksen in Frankrijk ih de mode en degenereert de mooie nationale vechtsport tot een acrobatisch gedoe. Ik beoefende Fransch boksen en stel het als middel voor physical culture en als verdedigingswijze boven Engelsch boksen, doch zooals het thans onderwezen wordt is 't 'n dwaas huppelen.

Tusschen Fransch boksen en ju jutsu nu, is wèl gematcht.

De vertegenwoordiger van 't Europeesch vechten was Georges Dubois, een Fransch-bokser, schermer en gewichttiller, wat de Engelschen zouden noemen een allround athlete. Hij woog 73 kilogram, bij eene lengte van 1.68 meter.

De Japansche sport werd verdedigd door Régnier, wegend 63 kilogram (dus 10 kilo lichter!), lang 1.65 meter.

Régnier is een Franschman, beschaafd, ontwikkeld mensch. Als beroepsworstelaar werkte hij in Engeland onder den naam de PontWeu. Hij volgde k 1'infini de ju jutsu-lessen in de Oxfordstreet-school, pikte er iets op, doch werd volstrekt niet wat men noemt een goed ju jutsuer.

En toch overwon deze kleinere, lichtere man, die van 't ju jutsu de finesses niet kent en zelfs vele eenvoudige bewegingen niet op 't gelukkigst uitvoert, zijn geduchten tegenstander, die zijne sport terdege kende.

De strijd vond quasi-geheim plaats in een fabrieksgebouw te Courbevoie bij Parijs, op 26 October 1905. Ongeveer vijf.

2

Sluiten