Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb ze in dit werk niet geleerd omdat ze onpractisch zijn tegenover Europeesch gekleede tegenstanders, veel Vooroefening vereischen, wel een jaar voordat de hand „hard" is, zeer gevaarlijk zijn, voor wie ze geeft, daar men gemakkelijk een of meer middenhandbeentjes stukslaat of peeszwelling krijgt, en niet ingestudeerd kunnen worden, daar 41s de hand sterk genoeg is om niet zelf te breken, de slagen verschrikkelijk kunnen zijn.

Het is voor Europeanen, die ook willen kunnen „slaan", veel beter iets van Engelsch boksen er bij, te leeren, dat dank zij de 12 ounce handschoenen zonder eenig gevaar beoefend kan worden.

Wie per sé wil slaan op ju jutsu-wijs, onthoude wel, dat de vingers van de hand volstrekt niet aaneengesloten moeten zijn, zooals meestal geleerd wordt, doch dat juist de hand met rechte vingers en naar vorenstaande handpalm zooveel mogelijk open gehouden moet worden; deze stand alleen beschermt 't uiterste middenhandbeentje. Verder is de slag of beter zwaai, hoe kort en snel ook, evenals bij boksen, eene beweging van het geheele lichaam. Wie enkel met den arm zwaait, geeft niet voldoende kracht.

Over de training worden machtig veel dwaasheden gezegd. Water drinken tot men — in letterlijke beteekenis — barst en baden tot men 'n skelet is, ziedaar wat men leert. Is 't wonder, dat bij menschen, die enthusiast over 't geen ze van ju-jutsu lazen, deze verdedigingswijze willen beoefenen, 't enthusiasme spoedig „verwatert" ? Een Jap baadt eiken dag, dat is waar, maar niet drie of vier, doch slechts één, bij uitzondering tweemaal, hij neemt dan als elk verstandig mensch een kort, warm bad. Moet hij onmiddellijk na 't bad op straat, dan volgt 'n zeer korte koude douche. Dat is alles. Dat voor den mensch water drinken beter is dan bier, wijn, jenever of koffie, weten wij allen, ook de Japs, maar tot waterexcessen voert 't hen niet. Rooken keuren ze af. Wie doet dit niet? Verder bevelen ze matigheid aan bij eten, vooral in het gebruik van vleesch.

Sluiten