Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't voorwerp 't welk men beet heeft, waardoor mede de val gebroken wordt.

Naderhand kan men zelfs op den hardsten grond vallen, doch voor 't instudeeren is een zacht neerkomen gewenscht. Onze gewone worstelmatten en gymnastiekmatrassen zijn ge* heel ongeschikt voor ju jutsu; de voet zinkt er te veel in weg, men is daardoor te langzaam en kan moeilijk evenwicht honden. De Japansche ju jutsumatten, welke wel 5 a 6 centimeter dik zijn, van boven glad als asphalt, doch sterk veerend, zoodat men ook zonder eenige valkennis zich zonder gevaar kan laten neerwerpen, zijn de eenig bruikbare. Deze matten zijn echter zeer kostbaar en ik zou niet weten hoe in Europa aan 'n tweede stel te komen. Op 'n zacht grasveld of in dik, droog zand kan men echter, na eventueele steenen en andere harde voorwerpen verwijderd te hebben, zonder gevaar oefenen.

, Eerste valoefening.

Ik geef hier drie valoefeningen. Wie deze goed bestudeert, zal ook bij alle andere vallen gelukkig neerkomen. De eerste wordt aldus uitgevoerd: Hurk neer op den grond, hoofd omlaag, km op de borst, armen recht doch niet „stijf", naar voren. De houding gelijkt dus eenigszins op die van 'n roeier, gereed den slag te beginnen. Laat u langzaam achterover vallen als 'n roeier, die 'n snoek vangt, maar slinger uw armen met kracht uit de vorige positie naar omlaag, zorgdragend, dat de geheele arm van vingertop tot schouder tegelijk den grond raakt en dat de armen hoogstens hoeken van 45° met het lichaam maken.

Richt u terstond op en herhaal de beweging.

Als deze oefening goed gaat, begin dan ietwat minder diep gehurkt, Iaat u achterover vallen, tegelijk (zie de algemeene regels) geheel diep hurkend. Gewen u er aan steeds iets meer rechtop staande te beginnen, totdat gij ten slotte den val zonder eenige pijn maken kunt van uit rechtopstaande houding.

Sluiten