Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te liggen haakt gij uwe voeten over elkaar. Daar gij vlak boven zijn oksel gedraaid zijt, ligt gij nu bijna onmiddellijk daartegen met uw kruis. Uwe tegenelkaar gedrukte liezen omklemmen 's vijands rechterbovenarm. Laat u nu achterover vallen, houd uw greep met linkerhand, zorg, dat de elleboog zoo ligt, dat bij het strekken van den arm de handrug omlaag, de palm boven komt. en pak met uw rechterhand zijn gevangen rechter, trek aan de hand, opdat de arm over de rechterzijde van uw lichaam gestrekt wordt en draai, uwe bovenbeenen stijf tegenelkaar opdrukkend en uw geheele lichaam oplichtend, opbollend, met uwe heupen 't hoogst, met uwe beide kuiten en uwe schouders als rustpunten, de gevangen rechterhand rond in de richting van den duim en druk ze tegelijk omlaag. Als ge wenscht laat uw linker de mouw los en helpt uw rechter. De gevangen arm wordt toch door uwe beenen vastgehouden.

Dit alles is ééne beweging en behoort in „oorlogstijd" in enkele seconden verricht te worden.

Ernstige waarschuwing. De klem is hier gegeven zooals zij 't vreeselijkst werkt, pas haar zoo niet toe bij het oefenen. Begin om te leeren, er mee, dat 't slachtoffer zich niet verzet en leg dan in langzaam tempo en uiterst voorzichtig de klem aan. Ruk dan b.v. bij het achterovervallen 's vijands arm niet mee, strek dien pas over uw lichaam als gij ligt en doe 't dan kalm, oplettend of ge reeds pijn veroorzaakt of 't signaal gegeven wordt Licht als 't spel is, uwe heupen niet op.

Bijzondere gevallen. Grijpt de onderliggende man met de linkerhand, dan blijft de beweging hetzelfde, lees dan steeds voor rechts links en omgekeerd. Zit gij bij den aanvang niet op uw vijand, maar ligt of staat gij naast hem, dan is 't toepassen 't zelfde. Grijp, zoodra hij een arm uitsteekt, dezen beet zwaai uw linkerbeen (als de rechterarm gegrepen wordt)

Sluiten