Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over zijn keel,. enzóovoort. In dit geval kan uw rechtervoet als op de photo eerst of aldoor tegen 's vijands oksel gedrukt worden. Ik prefereer echter dadelijk na 't overzwaaien van 't kinhoudend been, 't opdrukken van 't borsthoudend.

Slaat de man de vingers van beide handen in elkaar, u aldus belettend den gevangen arm te strekken, steek dan uw linkervoorarm onder zijn rechter, plaats den uwen met de beenderen tegen zijn rechterpols, onmiddellijk onder de hand, grijp met uwe rechterhand uw linkerpols en trek met beide zijn pols naar u toe. Zijne band wordt dan op den arm gedrukt en hij moet van pijn loslaten; strek daarna zijn rechterarm.

Studeer alle variaties, als linkerarm, naast den man liggen, staan, enzóovoort goed, maar voorzichtig in.

Let in deze beweging en altijd als druk op den elleboog wordt uitgeoefend, op, dat 't steunpunt iets boven den elleboog komt. Dus hier, dat zijn elleboog boven uw rechterdij ligt

Pas steeds den Japanschen greep toe om iemands armen, d. w. z. grijp niet met rondgehouden hand en naar ronde armgedeelten, doch breng uwe hand vlak tegen de vlakke zijden van zijn pols of open hand. Met zeer weinig kracht houdt gij dan zijn arm nog zekerder dan dat gij rond met rond willende houden, gaat knijpen.

De voetklem.

Jap. esjei nété of beenbreker. Zie plaat 4).

Deze klem wordt aangelegd als de vijand achterover op den grond ligt. Gij zelf kunt staan, liggen of geknield zqn al naar het uitkomt. Behandelen we eerst de staande houding. Als gij uw vijand geworpen hebt en gij bij zijne voeten staat, is zijn natuurlijke beweging naar u te trappen. — Doet hij dit niet dan pakt gij zijn been en tilt het op. — Stel, dat hij met 't rechterbeen trapt. Ontwijk den trap door naar links te springen, buig voorover en sla uw rechterarm van boven

Sluiten