Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zijn enkel, druk uw rechterarm tegen uw lichaam, plaats, alles in ééne beweging, uw linkerhand op zijn rechterscheen iets onder de knie, leg uwe rechterhand op uw linkeronderarm, geef als 's vijands voet nog niet goed ligt dezen 'n oogenblik ietwat vrij, maak daarvan gebruik door voorover te buigen en den voet met de wreef stijf in uw oksel te drukken, pers den rechterarm tegen uw lichaam, druk met gestrekten linkerarm 't gevangen been neer, trek uw rechteronderarm, op welken zijn achterbovenenkel rust, omhoog, via uwe rechterhand en linkeronderarm op 's vijands eigen been steunend en ga goed rechtop staan, ja buig u achterover, den vijand bij 't been optillend.

Dit alles is voor „oorlogstijd", handel bij 't oefenen niet zoo geprononceerd, vergenoeg u daar met den stand door Apollo en Uyenishi op de photo ingenomen.

Bij 't aanleggen van deze klem in liggende houding wordt ('t gevangen been 's vijands rechter zijnde) uw rechterbeen over 's vijands lichaam gelegd in de richting van zijne lengte-as en tusschen zijne beide beenen in, uw linker daaraan evenwijdig aan den buitenkant van zijn rechterbeen, daarna op zijn lichaam uwe voeten in mekaar haken en uw lichaam strekken, desnoods als in vorige klem heupen opwippen afzettend op 't gestrekt gehouden rechterbeen.

Bij trappen met 't linkerbeen volgt uit bovenstaande hoe dan te handelen. Le.es dan steeds voor rechts links en omgekeerd. In sommige boekjes door niet-ju jutsuers geschreven wordt aanbevolen bij 't grijpen van b.v. 't rechterbeen dit onder den linkerschouder te nemen op de bovenomschreven wijs, dan tusschen 's vijands beenen te gaan staan en zijn linkerbeen neer te drukken met uw rechtervoet. Dit is zéér onhandig, omdat:

i°. Gij, door met één voet op 'n anders been te staan, uw evenwicht in groot gevaar brengt, 'n onvergeeflijke fout. 2°. 't Onmogelijk is 'n been vast te houden met 'n voet. 3°. Gij u blootstelt aan 'n trap met 's vijands linkervoet,.

Sluiten