Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze klem kan onder alle omstandigheden worden toegepast, 't zij beiden staande, op de knieën, liggende, één liggend, hoe men ook wil, zelfs als gij neergeworpen wordt en onder ligt. Deze laatste positie verduidelijkt photo 5, zij is natuurlijk de meest ongunstige, maar toch gelukt de klem best, als gij nauwgezet gestudeerd hebt.

Sla uw beide beenen om 's vijands lichaam en belet hem aldus op te staan. Houd hem met uw rechterhand bij mouw of jaskraag neer en plaats eerst zorgvuldig uw linkerhand, breng deze namelijk langs den linkerkant van 's vijands hals en grijp flink naar achteren zijn jaskraag stevig beet (bij straatvechten dus niet den boord, doch de jas. Stijve linnen boorden doen de truc nog eerder gelukken dan op blooten hals) met de vingers onder, den duim op den kraag, trek nog niet om geen argwaan te geven, laat uw rechterhand los, steek deze ongemerkt onder uw linkerarm door en plaats ze als uw linker, doch aan 's vijands ••«•A&rachtemek. Span nu plots uwe voorarmen, draai uwe handen met de palmen naar boven, zoodat dus de beenderen van uwe handen van de wijsvingers (soms duimwortel) tot en met den pols rechts en links tegen de weeke streek drukken, die beneden 't kaakbeen, onder 't oor ligt. Uwe armen staan als 'n schaar, maar draaien om 't steunpunt (waar zij op elkaar rusten)."" Zoek 't effect meer in 't gemakkelijke omdraaien, dan in 't krachtig drukken. Ook voor deze klem is kracht overbodig, koelbloedigheid, zekerheid en goed begrip noodzakelijk.

Om den vijand 't opstaan te beletten, houdt gij óf met uw beenen zijn lichaam omklemd, öf gij schopt bij 't aanleggen van de klem, als in de photo, met uwe voeten met kracht tegen 's vijands dijen.

In liggende houding moet de klem öf met stijfgestrekte, óf met sterk gebogen armen worden uitgevoerd, in staande positie is alleen de gebogen wijze zeker.

Sluiten