Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „Kom mee, alsjeblieft!"

(Zie plaat 6).

Deze klem wordt in ju jutsu-matches niet toegepast, doch werkt uitstekend tegen lastige bezoekers, die ge zonder vechten of schreeuwen, kortom zonder «drukte'' buiten uw huis of tuin wilt werken. Het Japansche en vele andere politiekorpsen gebruiken ze. Ze is eenvoudig, toch wordt in handboekjes vaak met deze klem geknoeid. Positie beiden staande. Maak u, al naar 't wenschelijk blijkt, vriendelijk sprekend, zachtjes öf snel, beslist grijpend, met uwe rechterhand meester van 's vijands rechterpols, trek de gevangen hand vlug naar voren en ietwat naar rechts haar palm opwaarts houdend en sla — natuurlijk geschiedt alles vlug — uw linkerarm over zijn rechterbovenarm, steek uw linkeronderarm onder zijn gevangen rechteronderarm, schuif door tot uw onderarm onder zijn bovenarm ligt, (in de photo is de arm iets te laag), plaats uw linkerhand op uw rechterpols. Druk nu uw rechterhand omlaag en uw linkeronderarm omhoog, steunend met de linkerhand op rechterpols en ga goed rechtop, tot achterover staan. Gij kunt nu met uw gevangene wandelen, waarheen ge wilt en zoodra hij tegenwerkt versterkt gij den druk.

Voor den linkerarm gaat de beweging geheel 't zelfde. Ook in deze klemmen zij men uiterst voorzichtig en forceere vooral niet. Bedenk, dat met alle deze grepen een jong meisje 'n Hackenschmidt of 'n Johnson den arm of 't been kneuzen, breken of scheuren kan. Wees dus zeer zacht als gij met 'n gelijk-sterke werkt. Ontzie vooral alle sterke, maar zoo vaak stijve menschen.

Men lette er op „plat'' te grijpen, niet rond, als in de armklem besproken.

Wie zéér korte armen heeft, kan in plaats van zijn eigen rechterpols, met de linkerhand zijn eigen jaslapel grijpen. De gewone klem is echter zekerder.

Sluiten