Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WORPEN.

Ook al meent men terstond een klem te kunnen toepassen, toch is 't goed uw aanvaller vooraf te werpen. In 'n ernstig gevecht op straat stort hij vaak zoo hard neer, dat verder werken overbodig is, maar ook al komt hij er physiek goed af, de psychische invloed van den val ontwapent uw tegenstander, verwart hem en in dit oogenblik legt ge zeker en vlug uwe klem.

Bij het instudeeren der worpen is het dragen van 'n ju jutsucostuum noodzakelijk. Men zorge er voor nauwkeurig te werken als in de inleiding aangewezen, n.1. voor alles evenivichihoudend, dansend, glijdend; meegevend zoodra de ander u trekt of rukt. Buig nooit voorover, doe niet ‚Äěhouterig''. Wie 't bevalligst beweegt, werkt 't best. Ook bij de worpen doet kracht niets. Wie er zonder krachtgeven niet komen kan, stake 't oefenen en leze eerst den worp. Gij werkt ook hier steeds met hefboomen, dus is luttele kracht noodig.

De enkel veger.

(Zie plaat 7).

In ernstig vechten zal 'n Europeaan dezen worp mogelijk zelden toepassen, tenzij hij hem zeer goed kent. Toch is om de andere worpen te kunnen begrijpen beoefening van deze eenvoudige truc noodig.

Positie beiden staande. De aanval kan zoowel op 't rechterals op 't linkerbeen geschieden. Stellen we hier 't rechter. We nemen aan, dat gij elkander op ju jutsu-wijze vasthoudt, n.1. gewoonlijk eene hand aan de mouw, de andere aan de Iapel van de jas uws partners en de duimen onder, de vingers over het goed. Gij danst nu zoo rond, af en toe voorzichtig de handen van positie veranderend en schijnbewegingen uitvoerend om de aandacht af te leiden. Daar is de gelegenheid: uw partner doet 'n stap voorwaarts of zijwaarts. In fig. 7 maakte hij 'n pas zijwaarts met 't rechterbeen en wit nu

Sluiten