Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als hij niet uitstekend vallen kan, groote kans loopt, zich ernstig te bezeeren. Hij wordt uitgevoerd als uw vijand op u toeloopt of wel vooroverhangt als 'n worstelaar en er is dan bijna geen kracht voor noodig. — Op de photo slaat de te werpen man stil en krom, wat onjuist is. De aanvaller echter is in juiste positie. — Wil uw tegenstander niet op u toeloopen, duw hem dan achteruit, hij werkt dan tegen en schiet dus vooruit zoodra gij uw achterwaartschen druk staakt.

Gij hebt uw op u aanloopenden vijand bij den jaskraag of lapels of grijpt hem daar zoodra hij bij u is. Buig door op uw rechter- of linkerbeen, buig ook het andere, hef het omhoog en plaats uw voet — alles geschiedt natuurlijk zéér vlug — in de maag van uw vijand, niet te hoog, de voorzooi moet de punt van de maag drukken, zet u zachtjes op uw zitvlak, zak geheel achterover, uw vijand meerukkend aan zijn jaskraag en hem meegevend met uw been. Zorg stevig te liggen op uw schouders. Zoodra uw vijand, die door zijn „gang", traagheid of te wel „schot" in deze beweging veel meer helpt dan gij, door uw rak en zijn „gang" zoover doorgeschoten is, dat uw hem steunende voet bijna loodrecht boven uw heup is, strekt gij plots met 'n ruk uw been en laat zijn kraag los. Hij schiet dan in een boog door de lucht en komt met het hoofd omlaag neer. Is zulks nog noodig, dan kunt gij arm-, voet- of carotisklem aanleggen. Bij sport-ju jutsu wordt 't afzetten met den voet zacht uitgevoerd en de greep aan den kraag van den geworpene aangehouden. Zoodra hij ligt, duikelt gij over uw hoofd achterover en komt dan schrijlings op zijn borst met de beste kansen zoowel voor carotis- als voor armklem.

Deze worp is bij kalm instudeeren veel moeilijker dan bij werkelijk vechten of matchen, in 't laatste geval is geen kracht noodig, doet 's vijands gang alles. Oefen u er in zoo stevig op uwe schouders te liggen, dat gij den ander eenige tellen in balans houdt op uw gestrekt been. In gevecht of match houdt ge natuurlijk geen rusten of „standen", dan gaat alles vlug.

Sluiten