Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardig om in gezelschap te vertoonen en bijzonder belangrijk voor straatgevechten-in-Europa.

Men ga als volgt te werk in een straatgevecht of bij gevaarlijk dreigen van overmacht. Loop vastberaden op den aanvaller toe, grijpt met uwe linkerhand zijn rechterhand bij de duünzijde (valt de ander aan, des te beter, dan geeft hij u zijne hand), ruk die hand snel in kleinen boog tot op de hoogte van zijn rechterschouder, zijn arm in den elleboog buigend, pak onderwijl met uw rechterhand de pinkzijde van zijn rechterhand en voer nu tegelijk de volgende bewegingen uit: Druk de gevangen hand plat op den voorarm, palm omlaag, draai de hand buitenwaarts, d. w. z. naar uw linkerhand en draai zelf om uw eigen as, voor uw evenwicht zorgend, links om. Ga door met drukken en draaien, zorgend, al drukt gij den arm ook steeds lager, dat de arm toch gebogen blijft, niet „zakt" ten opzichte van 's vijands rechtersohouder. Als gij de truc goed uitvoert toch, gaat door de pijn de schouder mee, werkt ge niet goed, dan zakt de arm alleen en is loswerken mogelijk.

Als gij deze beweging uit zelfbehoud ruw uitvoert, wordt de arm vreeselijk gehavend alvorens uw slachtoffer op den grond ligt en is dus daarom verder werken overbodig. Gaat gij humaner te werk, zoodat de man valt zonder nochtans gewond te zijn, dan kunt ge gemakkelijk de armklem aanleggen. Ook de carotis- en beenklem kunnen worden toegepast. Minder zekere maar in Europa voldoende klemmen, bij welke gij niet op den grond behoeft te zitten, zijn:

a. Druk, als de man ligt, uwe voeten aan weerszijden tegen den elleboog van den gevangen arm, dezen aldus vastleggend, houd zijne hand in dezelfde positie, draai deze naar buiten en druk ze neer als hij zich verzet.

b. Plaats, zoodra de man ligt, uw rechtervoet op zijn rechterschouder met uw hiel in zijn oksel, buk u voorover, strek den gevangen arm zijwaarts over den grond uit, den greep behoudend en draai verder bij verzet

Sluiten