Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De positie der handen bij dezen worp behoort bij geopende hand van den tegenstander aldus te zijn. Linkerhand duim-, rechterhand pinkzijde. De vier vingers van elke hand op 'n r|jtje naar boven tegen de ondergedeelten van de beide buitenste middenhandbeentjes aan de handpalmzijde. De beide duimen drukten op den handrug, de rechter bovenaan iets lager dan tusschen de knobbels van pink- en ringvinger, de linker vlak daarnaast bij den ringvinger. Tarro Myaki plaatst de tweemaal vier vingers op den pols. Houdt de vijand de vuist gebald, houd dan uwe handen ook meer in vuisthouding, niet gespreid als boven, druk dan ook met het geheele eerste lid van den duim en belet met de muizen van de duimen en met de handpalmen 't losmaken van de gevangen vuist.

De beweging geschiedt even gemakkelijk op de linkerhand.

Zorg in „oorlogstijd" er vooral voor alles in één zwaai te doen, van 't eerste vastgrijpen van de hand totdat de man neerligt toe.

Wees bij het toonen van deze truc in gezelschap vooral voorzichtig. Beter, dat hij mislukt doordat gij te angstvallig te werk gaat, dan dat een ongeluk geschiedt.

Het afweren van revolver-, mes-, stok- of vuistaanval van boven, ontwapenen van den aanrander en aanleggen van de klem.

(Zie plaat xx).

Het schijnt ongelooflijk, dat men een gewapenden aanrander zonder belangrijk gevaar weerstaan kan, ja dat zelfs eene vrouw dat doen kan. Toch is dit zoo. Alle klemmen en worpen in dit boek gegeven, zijn, terwijl ik tegenwerkte, op mij uitgevoerd door dames. De revolver- en mesaanvallen

Sluiten