Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oefen vlijtig, maar voorzichtig alle vier deze variaties, 't Is goed werk voor uw lichaam en kan in een hachelijk oogenblik uw leven redden.

Het afweren van revolver-, mes-, stok- en vuistaanval van onderen, ontwapenen van den aanrander en aanleggen van de klem.

De photo's 14 en 15 stellen voor een man, die zijn revolver uit den achterzak trekt om op eene dame te schieten. De parade hiertegen is de lastigste. Is de revolver reeds den zak uit en opweg naar omhoog, dan wordt des aanvallers pols door zwaai met gestrekten linkerarm van rechtsonder naar linksboven gemakkelijker aangeslagen naar links. Voor mes, stok en aangrijpen gelden geheel dezelfde bewegingen als voor de revolverdefensie.

Men ga als volgt te werk. Loop op 's aanranders rechterschouder toe, schiet uw linkerhand en arm (de arm goed gestrekt houdend) tusschen zijn rechterarm en zijde door en sla in één zwaai tegen den onderarm, dat deze schuin naar achteren omhoog geworpen wordt. Dit geschiedt gemakkelijk daar de aanrander juist de revolver uit zijn zak trekt, dus den arm in de hoogte brengt. Zwaai nu uw rechterarm, stijf als een molenwiek, over zijn rechter bovenarm, een weinig aan den achterkant treffend, dat zijn arm knakt en — in gewone richting — doorbuigt in den elleboog, druk den aanrander linksom (wat zijn stand betreft) en spring om zijne rechterzijde achter hem, tot gij met uw gezicht naar zijn achterhoofd gewend staat. (Zie photo 14). De gevangen arm buigt door deze beweging nog meer, komt op des aanvallers rug. Houdt hem daar gebogen met uw linkerhand en voorarm en grijp met uw rechter zijn rechterhand vlak, draai door naar de duimzijde

Sluiten