Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om, wat men noemt „naar u toe" en richt 't wapen tegen uw aanvaller (zie photo 15), of vouw de hand met de palm op den voorarm en draai en vouw totdat 't wapen valt. In 't eerste geval kunnen heeren de klem verscherpen, snel achteruit loopen, been in de knieholte „wegvegen" en den aanrander werpen, gevolgd door armklem. Dames handelen als volgt:

Met rechterhand nog even scherper draaien en vouwen, linker loslaten en om de keel slaan als in verdediging tegen aanval van boven, daama werpen en carotisklem aanleggen als eveneens daarin beschreven.

Voor aanval met linkerhand geheel dezelfde verdediging. Men leze rechts waar links staat en omgekeerd.

SLOTWOORD.

Ik heb eenige trucs van de vreeselijke Japansche verdedigingswijze durven geven, omdat ik er van overtuigd ben, dat ze niet naar den smaak van onzen Hollandschen vechtersbaas is, en juist wel gewaardeerd zal worden door zijne slachtoffers. Ik kan echter niet genoeg waarschuwen tegen 't voorzichtig instudeeren van deze methode. Ik zelf loop vaak, juist van zenuwachtige beginners, pijnlijke rukken op als ik hun ter oefening hand of been toevertrouw en toch kan ik door oefening nog telkens ontkomen, waar 'n vriend-slachtoffer reeds pijn lijden zou.

In gevechten en matches vooral vlug werken en zonder een oogenblik te wachten. De eigenaardige kracht van ju jutsu is, dat het den vijand ontstelt. Beroemde worstelaars zijn in matches herhaalde malen met denzelfden worp gelegd en in dezelfde klem gevangen zonder .dat zij de truc doorzien hebben.

De uitvoerige wijze, op welke ik alles behandeld heb, zal

Sluiten