Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op eerste gezicht de methodes wel eens gecompliceerd doen schijnen. Voert men ze echter nauwkeurig uit, dan blijken ze eenvoudig. Ben ik soms meer duidelijk geweest dan voor u noodig was, bedenk dan dat ik --^jarenlang naar eene handleiding of een leeraar heb gezocht, die 'n beetje uitvoerig was, althans iets meer gaf dan 't begin en 't einde van de truc.

VERSCHENEN BIJ UITGEVER DEZES: VOOR TOERISTEN

J. F. VAN DE VEN's

Practische Zakatlas van Nederland

met Gids van Bezienswaardigheden, Wielerpaden, Wandelwegen, Afstanden in Kilometers.

Prijs ƒ 1.—.

J. F. VAN DE VEN's

Afstandskaart van Nederland

Prijs ƒ 1.50, op linnen ƒ 3.—. SCHITTEREND BEOORDEELD DOOR ALLE BLADEN.

In alle boekwinkels of na ontvangst postwissel of Giro 60625 franco.

Sluiten