Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRACTISCHE BIBLIOTHEEK

GEÏLLUSTREERD.

No. I. schrbber, Longen-Gymnastiek. — Derde Druk 60 Cent.

,. 2. BOCK. Eerste Hulp bi] Ongelukken. - Tweede Druk 60 „

„ 3. van DE ven. Amateur Fotograaf. — Vierde Druk 60 „

„ 4. toepoel. Physical Culture. Lichaamsversterking f 1.25

,. 5. PAUL, Licht-, Lucht- en Zonnebaden 60 Cent.

„ 6. YVONNE, De Kleine Briefsteller. — Derde Druk 90 „

„ 7. RE1CHELL, Levensmagnetisma. — Tweede Druk 60 „

„ 8. anton. Mijn Terrarium 75 „

„ 9. anton, Mijn Aquarium. - Tweede Druk 75 „

„10. hii.DeBRAND,.Luchtscheepvaart, popnl. beschouwing. 60 .

„ 11. KOSTERS, Automobiel en behandeling. - Tweede Druk f 2.25

12. tesselhofp, Eenvoudige Boekhouding. — Derde Druk. 75 Cent,

„ 13. VOSMAKR, Radium en Röntgenstralen 75 „

„ 14. VOSMAER, Telegrafie zonder draad. — Tweede Druk 75 „

15. BKTTS, Zweedsche Gymnastiek. Vrije oefeningen. - Tweede Druk . . 90 „ „16. MACKENZIE, Hoe men een goedkoope tent kan maken. Tweede Druk 35 „

„ 17. LIERNUR, Voetbal Omnia Vincit. Blijspel 7o „

„18. ANTON, Do you speak English? - Derde Druk 75 ,.

„ 19. ANTON, Parlez-vous Francais? 75 „

„ 20 anlon, Paria Italiano? 75 „

„21. anton, Parolas Esperante "5 „

22. ANTON, Sprechen Sie Deutsch ? 75 „

„ 23. ANTON, Habla usted Espanoi? . 75 „

24. VAN DER BOOM. Wereld-Hulptaal. Systeem „Ido". — Tweede Druk. . 90 „

„ 25. lurasco, De Vlinderverzameling 90 .,

„ 26. yvonne, Fröbelwerkjes 90 „

„ 29. VISSER, Volksnamen Geneesmiddelen. — Tweede Druk f 1.25

30. tokpoel, Knotszwaaien en Balstooten 90 Cent.

„ 31. ott, Rijwiel, Inrichting. — Derde Druk 75 ,,

32. B. P. scout, Padvinders. Handleiding. — Tweede Druk 60 „

„ 33 ANTON, De Hengelsport. — Tweede Druk 60 ,.

, 33a. B. P. SCOUT. Boschleven voor Padvinders 6Q „

34. ackerman, Duiventeelt. —'Tweede Druk 75 „

„35. ACKERMAN, Konijnenfokken. — Tweede Druk 75 „

„ 36. LURASCO, Het Zeewater-Aquarium 60 „

„ 37. ANTON, Ring-, Brug- en Standoefeningen. — Tweede druk 90 „

:, 38. YVONNE, Het Boek der Etiquette. — Tweede druk . . 75 .,

, 39. SCHUR1CHT, Motorrijwiel en zijne Behandeling. - Derde Druk ... / 1.50

40. LURASCO, Slervisschen en Amphlblën 90 Cent.

„ 41. WALTHER, Samenstelling van Vliegmachines 60 „

„ 41a. YVONNK, Nieuw Kookboek. 250 Recepten . . . . f 1.25

„ 42. BARTKLS, Kanarieteelt. — Tweede Druk 60 Cent.

„43. REMLOFj Hoenderteelt. — Tweede Druk . . '. 90 „

, 44. BARTELS, De Octrooiwet. Handleiding voor den uitvinder , . 75 „

44a. yvonne, Handelscorrespondentie In 4 Talen . 60 „

,, 45. DISSE. Redden van Drenkelingen. Met 9 Foto's 75 „

,, 46. REM LOF. Groenteteelt. — Tweede Druk f 1.25

„ 47. PHEISS, Handleiding voor Postzegelverzamelaars 60 Cent.

„ 48. ORNITHOPH1LOS, Exotische Siervogels 90 „

„ 49. LURASCO, Handleiding voor Herbarium. — Twééde druk 35 „

„50. Hoe kan ik mijn brood verdienen? 60 „

„ 51. OSNITOPH1LOS. Inheemsche Zangvogels 90 „

„5la. ANTON. Engelsche Taal met Uitspraak. — Derde Druk 75 „

„ 52. ANTON, Hondenverzorging. - Tweede Druk 60 „

„ 53 VAN DE WAAL, Machineschrljven 60 „

54. BOS, Zakhandboek v. d. Machinist-Bankwerker. — Tweede Druk . . / 1.60

., 55. BOS. Motor-Machinist. — Tweede Druk . 1.75

56. YVONNE, Bereiding verschillende Dranken. Americ. Drincs. Derde Druk 60 Cent.

„ 57. ABRAAS, Padvinders Seinboek 35 „

„ 58. DE REGT, Nederlandsch voor Vreemdelingen 75 „

„59. YVONNE, Handleiding Jams, Geleien, CompOte's en Vla's 60 ,

60. WEGER1F, Wat moet men weten voor men laat bouwen f 1-25

„ 61 remlof, Bijenteelt op beperkte ruimte 1.25

„ 63. REMLOF, Bloementeelt op beperkte ruimte 90 Cent.

„ 64. TER HAAR, Eten om te leven 60 „

„65. YVONNE, Handleiding voor het inmaken van Groenten. — Derde Druk 60 ,.

„ 66. YVONNE, Het gebruik van de Hooikist. — Tweede Druk 35 ,.

„ 67. DB REGT, Hollandisch für Deutsche - .... 60 „

„68. DE REGT, Dutch for Englishmen 60 „

„ 69. DE REGT. Hollandais pour Francais 60 „

„70. GALESLQOT. Snoeien van Bloemneesters f 1.25

„ 71. SCHlLPEROÓRT. Automobielrijden „1-25

„ 72. DE JONG, Administratieve Statistiek ,1.25

„ 73. VAN DER MEULEN, Conserveeren van Levensmiddelen 90 Cent.

„74. schumacher-mohr, Vegetarisch Kookboekje 35 „

„ 75. catenius van DER meijden, Paarden-, Lama- en Schapsnvleesch . 75 „

„ 76. catenius VAN der meijden, Toetjes en Zoetjes 75 „

„ 77. JACOBS, Tabaksteelt 90 „

'78. ACKERMAN. De Geit 60 „

„ 79. catenius van der meijden, Vruchten-Recepten 90 „

Sluiten