Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Aangezien reeds lang eene groote behoefte zich doet gevoelen aan een eenvoudig en practisch werkje, de Grieksch-Romeinsche worstelsport behandelende, zoo ben ik er toe overgegaan een dusdanig boekje samen te stellen, om iederen leek op worstelgebied in staat te stelten, met dit werkje in de hand, zonder Instructeur zich in die sport te oefenen.

Daar het echter niet doenlijk is om eiken greep te omschrijven in zijn geheel, kwam het mij het beste voor, van de voornaamste posities en grepen een korte beschrijving te geven en deze te photographeeren in begin en einde.

In de hoop, dat dit werkje er toe moge bijdragen, de worstelsport tot ongekende hoogte op te voeren, is de wensch van den schrijver.

Sluiten