Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begin.

De worstelaars plaatsen zich bij den aanvang tegenover elkaar, op de twee over elkaar liggende hoeken der matras, en loopen op commando van den scheidsrechter op elkaar toe, zoodanig dat zij elkaar op het midden ontmoeten, passeeren elkaar en geven elkander in 't voorbijgaan de rechterhand, hierna draaien zij zich vlug naar links om en gaan direct over tot den aanval.

Einde. .

Bij het eindigen van den strijd wordt elkaar de rechterhand gereikt.

Aanval.

Zoodra men tot den aanval overgaat is het zaak zich zooveel mogelijk gedekt te houden, ten einde eene overrompeling te voorkomen en de tegenpartij dus te beletten op gemakkelijke manier een of anderen greep toe te passen. Men kan dit bereiken, door de armen zoodanig te buigen, dat beide handen, de eene iets hooger dan de andere, voor de borst worden gebracht.

Sluiten