Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hersenschors. Lichaam en geest kunnen we tijdens het leven niet gescheiden denken, het innig contact tusschen beide vangt aan in de wieg en eindigt pas met

deElimineeren we in gedachten eens alle zintuigen, dus het geheele receptorisch veld, we zouden een rjsvchisch leven in dat lichaam voor onmogelijk verklaren. Receptorisch veld, zenuwen en hersencellen het ziin organen van het zieleleven. Hersencellen, zenuwen en spieren, het zijn de organen, waardoor alleen het zieleleven zich kan openbaren. Het is in het spel der spieren, waarin de psyche zich vermag uit te leven. Geestelijke functie is hersenfunctie, en de hersenen vormen een lichaamsdeel, dat sympathiseert met het wel en wee van de rest van het lichaam. Lichamelijk opvoeden naar de letter doen we door massage of door passieve heilgymnastische oefeningen, maar lichaamsbewegingen verrichten met de opzet er fermiteit en schoonheid in te leggen is een wilsakte, is een kwistig ten toon spreiden van geestelijke

enZmtuigen, zenuwen, hersenen, spieren en beenderen ziin de instrumenten van den geest. Ze vormen niet het geheele lichaam, maar de rest dient voor aanvoeren, gereed maken en transporteeren van nieuw energiemateriaal, i , ..

Het lichaam is het instrument van den geest, zijn dienaar. Er is geen bezwaar tegen de laatste voorstelling zoo de verhouding tusschen meester en knecht is, zooais het behoort. Een dienaar behoort gehoorzaam en trouw te zijn, zoodat men zich onder alle omstandigheden op hem verlaten kan, maar de dienaar kan ook omgekeerd door negatieve hoedanigheden zun meester tyraniseeren. Een sterke dienaar kan onze steun zijn te allen tijde, een zwakke knecht begeeft ons De geest kan het slachtoffer zijn van het lichaam. Zei niet reeds Rousseau: „Plus le corps est faible, plus il commande; plus il est fort, plus il obéit; un bon serviteur doit être robuste."

Zou ik niet het lichaam de machine mogen noemen en de geest de aviateur, die boven de wolken wil stijgen ? Wil de ziel in hoog streven en plannendrang niet opwaarts tot de bleekste sterren van den ether r> Maar gelijk de vliegenier, met zijn machine slechts vereenzelvigd tot twee-eenheid, het licht der zon tegemoet stijgt, zoo kan ook alleen de psychischphysische eenheid, mensch, tot op de bergen van het

Sluiten