Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om straks een positie in het leven te verwerven, hebben we onze leerlingen de noodige paraatheid te verschaffen, maar onze kinderen moeten niet alleen een positie krijgen, ze moeten ook over kracht genoeg beschikken om die positie te behouden, om ze met eere en flinkheid te blijven vervullen, ze ^moeten loopers worden op de lange baan en in nog goede conditie aan een vér einde arriveeren. De geest, het standbeeld, kan niet in volle schoonheid oprijzen, als het voetstuk, het lichaam, voos is.

Onze schoolopvoeding is geen volksopvoeding, maar staart alleen op de ontwikkeling van het intellect en eenige karaktervorming. Dat ze zich de beteekenis van den toestand van het lichaam wel eenigszins bewust is, blijkt uit zekere preventieve maatregelen omtrent scholenbouw, leeftijd van toelating, het aanstellen van schoolartsen, enz., maar die maatregelen hebben niet het karakter, dat ze in positieven zin iets tot den lichamelijken welstand bijdragen. Het huidig stelsel van schoolopvoeding schenkt haar volle aandacht aan de ontwikkeling van de geestelijke uitdrukkingswijze van den jongen mensch, de zorg voor den onderbouw is afwezig, 't Gevolg daarvan is, dat aan dien onderbouw niet alleen de noodzakelijke verstevening onthouden wordt, maar erger, door deze opvoedingsmethode zelfs ondermijnd wordt En waar hierdoor de geheele jeugd getroffen wordt en dus het geheele volk, krijgt het vraagstuk, waarom het hier gaat, een diepe sociale beteekenis. Uit erfelijkheid, sociale omstandigheden en opvoeding groeit het nieuwe volk op. Deze factoren gezamenlijk bestemmen den toestand van een volk. De opvoeding is daaronder zeker niet de minst belangrijke factor.

Onze tijd heeft een groote achterstand in volksgezondheid en volkskracht te boeken. Hoe die schuld te delgen ? Door:

„Beschaftigung, die nie ermattet,

Die langsam schafft, doch nie zerstört,

Die zu dem Bau der Ewigkeiten

Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht

Doch von den groszen Schuld der Zeiten

Minuten, Tage, Jahre streicht."

(Schiller.)

Onze tijd heeft schuld. „Les faibles sont en majorité" zegt een Fransch geleerde. „Le grand nombre des médecins est un des signes de la dccadence des peuples;

Sluiten