Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF XU

PARIJS, 1 April 1874

K bemerk, dat er nog sleutelbloemen in Kent zijn, en dat het nog mogelijk is een blauwe lucht in Londen te zien, vroeg in den morgen. Zij was volkomen helder toen ik weereed Maanrimr.

morgen naar het station in Cannonstreet, voorbij de oude poort van mijn Denmark HUI; welke poort nu voor altijd achter mij gesloten is, en die zoo blrjde placht open te gaan, als ik terugkwam van mijn werk in Italië. Vader, moeder en Anne, allen zijn ze nu dood, en de bloemen der lente — wat zijn zij voör mij ?

Maar ik wil liever weten, wat ze voor u zijn. Wat hebt gij, werkers van Engeland, uitstaande met April, of Mei, of Juni; uw molenraderen gaan niet sneller, al schijnt de zon, is het niet? en gij kunt niet meer rook door de schoorsteenen doen opstijgen, omdat er meer sappen opstijgen in de stammen der boomen. Weet gij zelfs wel, of kan het u iets schelen te weten, wie Mei was of haar zoon, de Herder der heidensche zielen, zoo veracht door u, Christenen! Niettemin heb ik u het een en ander te zeggen in het licht van de hagedoornbloesem.

Gij zult bemerken, dat ik in al mijn vorige boeken (van de laatste tien jaren) de voor den mensch noodzakelijke deugden heb saamgevat in

Sluiten