Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordigheid van de Madonna geen wijding gaf aan de nederigste plichten, en troost bij de zwaarste beproevingen in het leven der vrouwen; en alle schittérendste en verhevenste gewrocht van de kunst en de kracht van het menschdom is geweest de vervulling van de stellige profetie van het arme Israëlietische meisje: „Groote dingen heeft aan mij gedaan Hij die machtig is, en heilig is zijn naam". Wat wij bezig zijn voor zulke groote dingen in de plaats te stellen in onze moderne wijsheid, kan de lezer opmaken uit twee kleinigheden, die toevallig door mij opgemerkt werden op mijn wandeling door Parijs. Ik ga gewoonlijk allereerst naar de Notre-Dame, want hoewel de torens en het grootste gedeelte der muren slechts het moderne namaaksel zijn van het oorspronkelijke gebouw, is toch veel van het beeldhouwwerk der poorten nog echt, en vooral het grootste deel der lagere bogen van de deur aan de Noord-westzijde, waar de gewone ingang is. Ik heb deze altijd vóór zulke onschatbare stukken werk uit de dertiende eeuw gehouden, dat ik ze eenige jaren geleden voor mij massief heb laten namaken, vormen van acht voet hoog bij twaalf breed meegenomen, en aan het Museum voor Ar, chitectuur gegeven. Terwijl ik ze nu stond te bestudeeren, en ijverig nazocht wat nog was overgebleven van het oude werk onder de fraaie nieuwe dierenkoppen en punten van bladeren van M. Viollet le Duc, — viel mijn oog op een metalen plaatje achter in een der nissen, waar de op zoo ongepaste wijze verheerlijkte heiligen altijd stonden. Eerst dacht ik dat het boven een van de gewone armenbussen was, dre (zoo ergens) aan de ingangen van kerken mogen staan; maar ziende dat er een paar Engelsche woorden op stonden, bleef ik staan om ze te lezen, en las het volgende!

Sluiten